Browse By

Sesizare cu modul în care manageri-polițiști lași din D.G.P.M.B. își acoperă deficitul polițiștilor din stradă cu „treimi la domiciliu”

1. La nivelul structurilor operative din D.G.P.M.B. (polițiști care își desfășoară activitatea conform art. 26 al Legii nr. 218/2002) s-a instituit un serviciu ocult: „treimea la domiciliu”.

Acest serviciu ocult nu este prevăzut în Legea nr. 360/2002, Codul Muncii or OMAI nr. 577/2008 privind programul polițiștilor.

2. Nu este de neglijat nici faptul că polițiștii, deși sunt obligați să asigure „treimea la domiciliu” în baza „dispoziției legale a șefului”, aceștia sunt obstrucționați, din timpul liber, să mai desfășoare orice alte atribuții personale – o intruziune nejustificată în viața personală a polițiștilor din structurile operative ale D.G.P.M.B., o evidentă încălcare a art. 8 C.E.DO.

3. În timpul „treimii la domiciliu”, polițistul este obligat să „aștepte evenimentul pe telefonul personal”.

4. Deși „treimea la domiciliu” reprezintă timp alocat în beneficiul angajatorului, polițiștii operativi din D.G.P.M.B. (cei care desfășoară exclusive atribuțiile prevăzute în conținutul art. 26 al Legii nr. 218/2002) nu beneficiază de sume compensatorii și nici de timp liber. În eventualitatea participării polițistului aflat în serviciul ocult „treime la domiciliu” la o activitate polițienească, acesta ar putea fi recompensat cu timp liber… în funcție de volumul de muncă.

5. Începând cu anul 2016, Ministerul Afacerilor Interne și Poliția Română au demarat numeroase concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din aceste instituții. Prioritatea 0 pentru M.A.I. și Poliția Română nu a fost, așa cum ne așteptam cu toții, ocuparea posturilor din structurile incidente art. 26 alin.(1) al Legii nr. 218/2002 ci a posturilor „călduțe”, de birou: logistică, juridic, IT, financiar-contabil, resurse umane, control intern, structura de securitate etc. … locurile unde se regăsesc persoanele mai puțin competente în activitatea specifică Poliției Române dar cu „relații sus-puse”.

Astfel că „strada” a rămas la fel de „goală” ca și anterior concursurilor pentru ocuparea posturilor din sursă externă.

6. Având în vedere cele prezentate la pct.-ul 5, este evident managementul defectuos dar și incompetența funcționarilor cu atribuții exclusiv administrativ-logistic („polițiști de birou”) de care polițiștii din structurile operative ale D.G.P.M.B. sunt obligați să „beneficieze”.

În opinia mea, prin introducerea acestui nou serviciu ocult de „treime la domiciliu” pentru polițiștii din structurile operative din D.G.P.M.B. nu se încadrează doar la încălcarea art. 8 C.E.D.O. ci și la obligarea polițiștilor la muncă la negru, neremunerată, necompensată cu timp liber pentru odihnă aspect care conduce inclusiv la o fraudare a bugetului de stat – lipsa impozitării sumelor de bani ce ar fi trebuit acordate polițiștilor din D.G.P.M.B.

Mai mult, prin menținerea polițiștilor într-o permanentă stare de stres și oboseală combinate cu o alimentație săracă, servită „în fugă”, ne-hrănitoare, organismul polițiștilor este supus riscurilor îmbolnăvirii de cancer, afecțiuni vasculare și cardiace, încă de la vârste fragede.

A se observa în acest sens și încălcarea de către „managerii polițiști” din D.G.P.M.B. a prevederilor art. 1, art. 2, art. 16 alin. (1 și (2), art. 47 și art. 54 Constituție.

Astfel că, managerii „polițiști” care evidențiază o vădită lașitate în asumarea răspunderii față de timpul solicitat polițiștilor exclusiv în favoarea cetățeanului și a statului de drept România, conduce la încălcarea art. 1 și 2 din Legea nr. 218/2002.

Având în vedere aspectele prezentate, cu respect vă solicit:

1. Să publicați în Monitorul Oficial al României dispoziția/ordinul/instrucțiunea prin care polițiștii sunt obligați români din D.G.P.M.B./Poliția Română să efectueze serviciul de „treime la domiciliu” – apreciez că acest serviciu era efectuat strict de către militari în perioada de dinainte de decembrie 1989, o reminiscență a comunismului menținută și în zilele noastre de către „manageri polițiști”, incapabili să evolueze odată cu societatea modernă ce se conturează în România;

2. Să asigurați timp liber polițiștilor din structurile incidente art. 26 al Legii nr. 218/2002 care sunt obligați, ilegal: „să stea pe telefon la domiciliu” – care asigură serviciul ocult, ilegal de „treime la domiciliu”;

3. Să acordați timp liber pentru orele lucrate suplimentar tuturor polițiștilor din structurile operative (incidente art. 26 alin.(1) din Legea nr. 218/2002) în vederea refacerii capacității organismului acestora;

4. Să identificați persoanele responsabile de ocuparea posturilor vacante de „polițist de birou” (IT, logistic, tehnician de sunet și lumini, saxofonist, juridic, secretară la ușa șefului, resurse umane, financiar-contabil, achiziții publice, întreținere și curățenie/reparații etc.) din D.G.P.M.B. în detrimentul structurilor operative (incidente art. 26 alin.(1) din legea nr. 218/2002) și să le cercetați pentru slăbirea dispozitivului de ordine și siguranță publice respectiv asigurarea unui serviciu polițienesc cetățenilor și instituțiilor statului de drept România de slabă calitate. Trebuie remarcat că „polițiștii de birou” au întâietate la prime (30-50%) și grade profesionale „la excepțional” pentru „activități extraordinare de poliție”: curățirea și deparazitarea birourilor respectiv a calculatoarelor instituției, achiziții de bunuri și servicii, secretar, neimplementarea/implementarea defectuoasă a HG nr. 1017/2015, neacordarea compensațiilor pentru transport și chirie ș.a.m.d.;

5. Să mutați toți polițiștii „de birou” în structurile operative ale D.G.P.M.B. pentru ca polițiștii din structurile incidente art. 26 alin.(1) din Legea nr. 218/2002 să fie degrevați de multitudinea de lucrări și misiuni. În locul acestor „polițiști de birou” să angajați exclusive funcționari publici (Legea nr. 188/1999) și personal contractual;

6. Să îmi comunicați la sediul indicat rezultatul verificărilor dvs. și măsurile luate, în conformitate cu prevederile art. 41 C.D.F.U.E. și art. 51 Constituție.

Cu stimă,

Alexandru FIRICEL președinte teritorial al organizației sindicale S.P.R. „DIAMANTUL” constituită la nivelul D.G.P.M.B.-secția 13 Poliție