Browse By

Category Archives: Lecţii de Istorie Clasa a IX – a

Sparta din Grecia antică

Civilizația greacă, apărută prin anul 2000 î.e.n., domină bazinul mediteranean și Asia Mică până în sec. I î.e.n. Ea devine un model politic, cultural și artistic care îi va influența mai târziu pe romani. Grecia un ansamblu format dintr-o enormă peninsulă și din insule, este

24. Reforma religioasă

– în sec. XVI – o consecinţă directă a renaşterii va fi reforma religioasă cu caracter politic, social-economic şi ideologic, îndreptată împotriva bisericii catolice – consecinţele reformei religioase sunt spectaculoase în Europa: – s-a spart unitatea bisericii catolice şi apar cultele protestante sau reformate, acestea

Renașterea

23. Umanismul şi Renaşterea

– 1 iunie – 23. Umanismul şi Renaşterea – în sec. XV – apare în Italia şi apoi se va răspândi în întreaga Europă un nou tip de cultură şi un nou ideal uman diferit de cel creştin, acest tip de cultură este cunoscut sub

Imperiul Otoman Stema

22. Imperiul Otoman (1299 – 1622)

– 11 mai – 22. Imperiul Otoman (1299 – 1622) – a fost imperiu în evul mediu, întins pe 3 continente – este un imperiu absolutist, condus de un sultan – scopul este expansiunea teritorială şi exploatarea popoarelor cucerite – au existat şi state aflate

Basarb I din Ţara Românească

21. V. Ţările Române

– în sec. XIII s-a constituit Transilvania ca Voievodat > în acelaşi secol este ocupată de regatul Ungariei – Ţara Românească se constituie în prima jumătate a sec. XIV în timpul domniei lui Basarab I – Moldova se constituie în a doua jumătate a sec.

dinastia (familia) Romanovilor

20. IV. Rusia

– îşi realizează centralizarea în condiţiile luptei împotriva mongolilor şi Rusia va deveni în timpul domniei lui Ivan al IV-lea cel Groaznic şi în timpul dinastiei (familia) Romanovilor, monarhie absolutistă > > Următoarea lecție: 21. V. Ţările Române > Descarcă GRATIS toate lecțiile de istorie pentru clasa a

19. Islamul

Marele Califat Arab Imperiul Otoman – religia monoteistă, care se mai numeşte mahomedanism, adepţii acestei religii sunt numiţi şi musulmanii – apare în sec. VII şi a fost întemeiată de profetul Mahommed, Cartea Sfântă a islamului se numeşte coran, şi musulmanii cred într-un dumnezeu unic

Stilul gotic biserica Sf. Mihail - Cluj

18. Goticul şi Romanicul

– sunt două stiluri arhitecturale ce apar în Europa Occidentală în sec. XII – XIII, fiecare dintre cele două stiluri se caracterizează prin elemente de arhitectură specifică – în cele două stiluri s-au schimbat monumente arhitecturale de: catedrale, biserici, palate, clădiri publice, cele două stiluri

17. Arhitectura romanică

În timp ce Imperiul Roman de Răsărit – Imperiul Bizantin se menținea cu o forță constantă, Imperiul Roman de Apus se dezmembra sub puterea barbarilor. Multă vreme această perioadă cuprinsă între 400 și 1400 a fost văzută ca o perioadă crudă, cuprinsă între două mari

Spania Evul Mediu

16. II. Anglia şi 16. III. Spania

16. II. Anglia – până în sec. XIII, Anglia a fost fărâmiţată feudal – centralizarea politică şi instituţională are loc în timpul regilor Henric al II-lea Plantagenetul, Ioan fără Ţară – la 1215 se publică un document foarte important “Magna Charta Libertatum” prin care nobilimea

Steagul Franţa medievală

16. I. Franţa medievală

30 ianuarie – 16. I. Franţa medievală – după constituirea Franţei prin tratatul de la Verdun, Franţa a fost fărâmiţată politic în mai mari domenii feudale – aceste domenii numite principate, ducate, marchizate, baranate, comitate, erau aproape independente faţă de rege – nobili feudali aveau

Statul în Evul Mediu

15. Statul în Evul Mediu

23 martie – 15. Statul în Evul Mediu I. Încercări de restaurare a Imp. Roman a) Imperiul Bizantin (Imp. Roman de Răsărit) – în timpul împăratului Justinianus (527-565) – imp. bizantin cucereşte o serie de teritorii ce au aparţinut fostului imperiu roman de apus –

Ierarhia feudala si relatii de vasalitate

14. Ierarhia feudală

15 martie – 14. Ierarhia feudală – în evul mediu, nobili se împărţeau în două categorii: nobili seniori şi nobili vasali – între cele două categorii se semna contractul de vasalitate, la baza acestui contract stătea feudul = un domeniu pe care nobilul senior îl

Satul medieval

13. Satul medieval. Oraşul – spaţiu al libertăţii.

Satul medieval –          În Evul Mediu existau 3 ordine (clase) sociale: I. Oratores = cei ce se roagă = clerul II. Belatores = cei ce luptă = Cavalerii = Nobili III. Laboratores = cei ce muncesc = ţărani – Primele două categorii sunt privilegiate –

Triburi migratoare asiatice

12. Triburi migratoare asiatice

– începând cu sec. III până în sec. XIII au loc marii migraţii ale popoarelor (triburilor) asiatice asupra Europei – sec. III înseamnă Imp. Roman – huni, maghiari, avari, tătari, pecenegi, cumani, uzi, cazari, bulgari = de origine turanică – 1240-1241 – are loc marea

Marile migraţii din sec. III – XIII

11. Marile migraţii din sec. III – XIII

– în această perioadă au loc mari migraţii asupra Europei, în special asupra Imp. Roman – migratorii se pot împărţi în două categorii: 1. triburi migratoare europene 2. triburi migratoare asiatice – migratorii europeni sunt germanici şi slavi, ei erau originari din zona de nord

Formarea popoarelor medievale

10. Formarea popoarelor medievale

10. Formarea popoarelor medievale –  La începutul evului mediu are loc un al II-lea proces de etnogeneză – În urma acestui proces în Europa s-au format mai multe grupe de popoare I. Popoare şi limbi de origine neolatină: a) Italieni b) Spanioli c) Francezi d)

Imperiul Roman

9. Imperiul Roman

9. Imperiul Roman – Octavian Augustus este cel ce schimbă forma de organizare a Romei, proclamând Imperiu în anul 27 î.Hr. – el acumulează în mâinile sale întreaga putere proclamându-se : – principe = primul dintre senatorii – imperator = conducător suprem al armatei –

Aeneas, din care romanii credeau că generaţia Romulus şi Remus s-au născut, fugind din oraşul în flăcări, Troia

8. Perioada Regatului Roman (753 – 509 î.Hr.)

12 octombrie – 8. Perioada Regatului Roman (753 – 509 î.Hr.) – Roma şi-a început istoria ca oraş-stat, întemeiat, probabil, cu sprijinul etruscilor – era condusă de un rege şi de aristocraţi (patricieni) – în Roma existau şi alte două categorii sociale importante: oamenii de