Sanatoriul de Pneumoftiziologie din Brad are sistem medical informatic

Sanatoriul de Pneumoftiziologie din Brad

Sanatoriul de Pneumoftiziologie din Brad

Sanatoriul de Pneumoftiziologie din Brad, jud. Hunedoara, finalizează în această perioadă proiectul „Sistem Medical Informatic Integrat”, co-finanţat prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013 (POS CCE), Axa prioritară 3 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public, Domeniul Major de Intervenţie 2 – „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 4 „Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

Proiectul s-a implementat pentru Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, str. Măgura, nr. 2 pe o durată de 18 luni, începând cu luna octombrie a anului 2010.

Obiectivul general al acestui proiect a constat în creșterea calității actului medical oferit cetățenilor prin utilizarea pe deplin a potențialului TIC, obiectiv atins prin crearea unei fișe electronice a pacientului și prin facilitarea accesării acesteia de către pacienți, medicii specialiști sau de familie ai pacienților, precum și de către personalul de specialitate ce deservește cabinetele acestora, spitalele și centrele medicale publice sau private.

Acest proces a fost realizat prin crearea unei platforme informatice de administrare a bazei de pacienți, de prelucrare și transfer a informațiilor referitoare la aceștia.

Obiectivele specifice ale proiectului au constat în:

 • realizarea și implementarea unei platforme informatice cuprinzând module de management medical,
 • management financiar-contabil și administrare,
 • arhivare, urmărire și back-up;
 • crearea unui sistem unic de management al informațiilor medicale legate de pacient;
 • crearea și punerea la dispoziția cetățenilor a unui portal electronic care facilitează accesarea de la distanță a istoricului medical personal;
 • formarea profesională a managerilor și a personalului medical și administrativ în vederea utilizării noilor module informatice implementate.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt:

 • 1400 pacienți anual,
 • 4200 cadre medicale,
 • 27 de salariați ai sanatoriului,
 • Casa Județeană de Sănătate Hunedoara,
 • Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar.

Read Next

Desuuri ca-n povesti