Browse By

România ar avea un surplus economic de 6% din PIB dacă sănătatea românilor ar ajunge la nivelul mediu din UE

Conferinta de presa

Conferinta de presa

Comparativ cu situația în care starea de sănătate a populației s-ar situa la un nivel ideal, România pierde, în acest moment, în jur de 18,6 miliarde de euro – adică 15% din PIB-ul din 2010, în urma condiţiilor precare de sănătate. De asemenea, dacă starea sănătății românilor ar ajunge la nivelul mediu din Uniunea Europeană, România ar avea un surplus economic de 6,7 miliarde de euro – adică 6% din PIB-ul din 2010.

Crescând cheltuielile cu sănătatea cu 5 procente din PIB în următorii 10 ani, starea sănătăţii populaţiei din România ar putea atinge media UE, conform studiului complet “Industria farmaceutică din România: principalele tendințe și impactul asupra societății și economiei” în format PDF –  73 de pagini – 6Mb.

Acestea sunt câteva dintre concluziile studiului “Industria farmaceutică din România: principalele tendințe și impactul asupra societății și economiei”, lansat de Institutul de Prognoză Economică din cadrul Academiei Române, cu sprijinul filialei din România a Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) – Local American Working Group.

Studiul oferă o cercetare amănunțită a pieței farma din România, a modului în care ea influenţează economia țării și nivelul de trai al populației, precum și o comparație cu modul în care această industrie este structurată în alte țări. De asemenea, studiul analizează efectele produse de noile taxe impuse asupra industriei farma – şi, implicit, efectele indirecte pe care acestea le au asupra societăţii şi economiei româneşti.

În cadrul studiului, este menționat şi faptul că Guvernul României înregistrează încasări de peste 20% din totalul valorii pieţei de medicamente pe bază de prescripţie, aproximativ 1,7 miliarde lei (2010), din impozite şi taxe achitate de către industria farmaceutică la bugetul central şi la cele locale. Dacă ţinem seama şi de noua taxă clawback introdusă în 2011, totalul impozitelor şi taxelor plătite de către această industrie va depăşi 30% din totalul pieţei medicamentelor eliberate pe bază de prescripţie medicală.

Lucian Albu

Lucian Albu

Industria farma din România a ajuns, în acest moment, la un nivel general de taxare similar cu cel din industria jocurilor de noroc. Acest lucru are repercusiuni directe asupra societății și a economiei românești, putând determina ieșirea de pe piață a unor jucători importanţi, cu consecinţe nefaste atât pe plan economic, cât şi social. Pe de altă parte, dacă ne uităm la productivitatea muncii, pierdem foarte mult și prin faptul că starea de sănătate a românilor este considerabil mai proastă decât în alte ţări, lucru ce se traduce prin pierderi economice concrete. Studiul demonstrează încă o dată că sistemul de sănătate din România este profund subfinanţat”, spune Lucian Albu (foto dreapta), Directorul Institutului de Prognoză Economică din cadrul Academiei Române, și unul dintre autorii studiului.

Tot în cadrul studiului se mai demonstrează și că producătorii de medicamente sunt printre cei mai mari contribuabili la veniturile guvernamentale din impozite şi taxe. Taxele aplicate produselor farmaceutice – care includ, în principal, taxa pe valoarea adăugată, impozite şi taxe pentru importuri şi accize – reprezintă 1,14% din totalul taxelor pe produse colectate la nivelul economiei. Astfel, industria farmaceutică este al 23-lea cel mai mare contribuabil la veniturile guvernamentale din taxe, dintr-un total de 103 sectoare economice.

Studiul include și o analiză a indicatorului Disability-Adjusted Life Year (DALY) pentru România, dezvoltat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii – unitate de măsură pentru numărul de ani de viață sănătoși pierduți din cauza sănătăţii precare sau a dizabilităţilor – precum și a impactului pe care acesta îl are asupra potențialului de creștere economică pe termen mediu și lung.

Ca şi consecință a bolilor, România pierde în medie aproape 16 mii de ani de viață activă la 100 mii persoane într-un ciclu de viață (anii de viață ajustați în funcție de incapacitate – DALY), clasându-se printre ţările cu cea mai mare povară a bolilor, în Europa Centrală şi de Est.

Steve Warner

Steve Warner

„LAWG a militat dintotdeauna pentru soluții de ridicare a nivelului general de sănătate a românilor, inclusiv prin introducerea de medicamente şi tratamente inovative, despre care s-a demonstrat că cresc durata de viaţă, dar şi prin investiţiile făcute în cercetare şi dezvoltare în acest sector. De aici şi implicarea în susţinerea acestui studiu, care face puţină lumină în domeniul farmaceutic şi care, sperăm noi, nu va rămâne fără rezultat”, a spus Steve Warner (foto dreapta) – Președinte LAWG România și General Manager MSD România.

Cine sunt organizaţiile care au realizat studiul?

Academia Română – Institutul de Prognoză Economică

Institutul de Prognoză Economică face parte din Institutul Naţional de Cercetări Economice, din cadrul Academiei Române. Potenţialul de cercetare al Institutului este susţinut de activitatea a 27 cercetători, dintre care 9 au titlul de doctori în ştiinţe economice şi matematice şi 9 sunt doctoranzi. Scopul fundamental al Institutului este de a deveni o interfaţă competitivă şi de încredere între România şi restul Europei şi un nod de reţea potenţial atractiv, în cadrul unui viitor sistem european de cercetare macroeconomică, de formulare şi analiză de politici economice. Pentru atingerea acestui obiectiv, ca o prioritate a consolidării poziţiei şi a strategiei de dezvoltare viitoare, Institutul are în vedere stabilirea şi îmbunătăţirea continuă a legăturilor ştiinţifice cu instituţii partenere, de vârf, europene şi regionale.

Academia Română este cel mai înalt for ştiinţific şi cultural al României, care reuneşte personalităţi marcante din ţară şi din străinătate din toate domeniile ştiinţei, artei şi literaturii. În prezent, Academia Română îndeplineşte trei roluri majore: este for de consacrare, este un pilon important al cercetării din România şi este un participant activ în viaţa societăţii.

Local American Working Group

Asociația Local American Working Group (LAWG) a fost înființată în 2010 de către companiile farmaceutice americane prezente in România, lidere în cercetare și biotehnologie, ce își dedică activitatea descoperirii de noi medicamente, inovative, care reușesc să ofere pacienților o viață mai lungă, mai sănătoasă și mai productivă. Caracterul distinctiv al LAWG provine din afilierea cu entitatea Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), asociație ce joacă un rol decisiv în promovarea inovării medicale. Membrii PhRMA au investit aproximativ 49,4 miliarde de dolari în 2010 în dezvoltarea și promovarea de noi medicamente. Suma investită în România de către aceștia se ridică la aproximativ 100 milioane de euro, utilizați pentru cercetare în domeniul biofarmaceutic.