Browse By

Proiectul „Substanțe care depreciază stratul de ozon” la final

concentrația de ozon

concentrația de ozon

Asociația Experților de Mediu, în parteneriat cu Centrul de Consultanță Ecologică din Galați, a implementat în perioada 1 iulie 2013 – 30 iunie 2014 proiectul „Substanțe care depreciază stratul de ozon – caracterizare, identificare, informare și conștientizarea publicului”.

Proiectul a fost co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Proiectul a avut ca impact propus și atins acela de creștere a conștientizării și implicării organizațiilor neguvernamentale nonprofit de protecție a mediului în promovarea informațiilor privind substanțele care depreciază stratul de ozon

Obiectivele specifice ale proiectului au fost: facilitarea accesului ONG nonprofit din domeniul mediului, la informațiile privind legislația europeană și națională vizând substanțele care depreciază stratul de ozon (ODS) și creșterea capacității instituționale a ONG nonprofit de protecție a mediului și stimularea implicării directe a grupurilor țintă în activitățile cu caracter de model și multiplicator ale Rețelei ODS.

Rezultatele proiectului constau în elaborarea de materiale informative și realizarea site-ului web al proiectului (http://eea.ngo.ro), constituirea Rețelei ODS și organizarea de către membrii acesteia a unor evenimente de profil în domeniul substanțelor care depreciază stratul de ozon în București, Galați, Sf. Gheorghe, Suceava și Drobeta Turnu Severin. În cadrul proiectului s-a estimat un număr de 7300 de persoane informate direct atât prin accesarea informațiilor despre proiect în format tipărit (broșuri, pliante, materiale de informare/instruire, apariții mass media cu caracter general și specific) cât și în format electronic al acelorași instrumente.