Browse By

Programul de Sărbători al Muzeului Național al Țăranului Român

24 decembrie: deschis între orele 10.00 – 14.00
25, 26 decembrie: muzeul este închis
27 – 30 decembrie: deschis între orele 10.00 – 18.00
31 decembrie: deschis între orele 10.00 – 14.00
1, 2 ianuarie: muzeul este închis
3 ianuarie: deschis între orele 10.00 – 18.00

BILETE DE INTRARE

ADULŢI – 8 lei
ELEVI, STUDENŢI, POSESORI DE CARD EURO 26 – 2 lei
PENSIONARI – 4 lei

Puteţi afla câte ceva despre ţăranul român şi lumea lui venind la Muzeul Ţăranului Român. Cu o istorie de aproape un secol, clădirea de cărămidă roşie de pe Şoseaua Kiseleff, nr.3, adăposteşte peste 90 000 de obiecte ţărăneşti: icoane, troiţe, cruci, ceramică, ţesături, costume, podoabe… O parte din aceste obiecte sunt prezentate în expoziţii cu pronunţat caracter antropologic. Re-descoperim o lume uitată, îi arătăm frumuseţea, simplitatea, puterea….într-o formulă muzeografică modernă şi originală pentru care, în 1996, Muzeul Ţăranului a primit premiul “Muzeul European al Anului”.

Despre
Muzeul Tăranului Român, numit nu întâmplător astfel, consideră util să întreţină o discuţie privind imaginea ţăranului şi a universului său. El este în căutarea unui ţăran complex care poate fi cunoscut numai prin priviri succesive, fiecare dintre ele asumându-şi o perspectivă fragmentară. Muzeografia adecvată acestei opţiuni nu poate fi decât o muzeografie a căutării, o muzeografie pâlpâitoare care renaşte cu fiecare gest, opunându-se la tot ce riscă să devină rutină, procedeu, clişeu, reţetă. MŢR încearcă să creeze o muzeografie proaspătă, eliberată de poncife şi mode muzeale, simplă, suplă şi discretă în care primează respectul pentru obiectele ţărăneşti şi pentru nobleţea lumii din care provin.