Browse By

Sesizare privind condițiile de muncă tip „ghetou” la postul de poliție Gherghița din jud. Prahova

Subsemnatul, Alexandru Firicel, cetățean român și președinte teritorial SPR „Diamantul” constituită la nivelul D.G.P.M.B.-secția 13 Politie, cu domiciliul ales pentru comunicarea răspunsului dvs. la sediul S.P.R. „Diamantul” din București, str. Ienăchiță Văcărescu nr 17 A, Sector 4, București,

În temeiul art. 9, 40, 41 și 51 din Constituția României

Vă aduc la cunoștință următoarele:

În Comuna Gheorghița jud. Prahova este amplasat un „post de poliție”. Clădirea nu este racordată la nici o sursă de apă (nici măcar fântână/puț), polițiștii fiind nevoiți să solcite apă potabilă respectiv pentru igiena proprie și a spațiilor de muncă, de la localnici.

Clădirea este deosebit de veche, neîntreținută și aflată într-o stare de degradare avansată (atașez foto justificative). Această clădire deține și un spațiu de locuit, având acesta ca și destinație: locuință de serviciu. Cu toate că locuința de serviciu nu îndeplinește exigențele minimale din Legea nr. 114/1996 și nici prevederile OMAI nr. 243/2011.

Potrivit Anexei la OMAI nr. 243/2011:

Articolul 31

Unităţile de administrare au următoarele obligaţii:

a) să predea chiriaşului locuinţa în condiţii normale de folosinţă;

b) să ia măsuri pentru repararea şi menţinerea în condiţii de siguranţă în exploatare şi de funcţionalitate a clădirii pe toată durata închirierii locuinţei;

c) să întreţină în bune condiţii elementele structurii de rezistenţă a clădirii, elementele de construcţie exterioare ale clădirii, cum sunt: acoperişul, faţada, împrejmuirile, pavimentele, curţile şi grădinile, precum şi spaţiile comune din interiorul clădirii, cum sunt: casa scării, casa ascensorului, holurile, coridoarele, subsolurile, scările exterioare;

d) să întreţină în bune condiţii instalaţiile comune proprii clădirii, cum sunt: ascensoarele, hidrofoarele, instalaţiile de alimentare cu apă, de canalizare, instalaţiile de încălzire centrală şi de preparare a apei calde, instalaţiile electrice şi de gaze, centralele termice, crematoriile, instalaţiile de colectare a deşeurilor, instalaţiile de antenă colectivă, telefonie etc.;

Articolul 35

Şefii unităţilor de administrare sunt obligaţi să depună diligenţe pentru rezolvarea pe cale amiabilă a litigiilor apărute între unitatea de administrare şi titularul contractului de închiriere, la solicitarea uneia dintre părţi.

Față de cele prezentate, cu respect vă solicit:

I.

1. Să acordați polițiștilor din cadrul postului de poliție Gherghița indemnizația pentru închirierea unui spațiu de locuit care să respecte exigențele unei așezări umane nicidecum unei așezări în care opinez că localnicii din Gherghița-jud. Prahova nu ar risca să își adăpostească animalele domestice;

2. Să acordați polițiștilor din cadrul postului de poliție Gherghița indemnizația de transport conform OMAI nr. 51/2014 dat fiind lipsa unui spațiu corespunzător de locuit în „locuința de serviciu” incinta postului de poliție Gherghița;

3. Să reparați (eventual, demolați și reconstruiți) clădirea actuală a postului de poliție Gherghița. Până la finalizarea lucrărilor polițiștii din cadrul postului de Poliție Gherghița să fie mutați într-un alt sediu care să ofere condiții minime de muncă.

4. Să racordați postul de poliție Gherghița la o sursă de apă potabilă;

5. Să construiți o toaletă igienică în incinta postului de Poliție Gherghița;

6. Să angajați personal  de curățenie pentru întreținerea postului de poliție Gherghița;

7. Să alocați fonduri, achiziționați și distribuiți către postul de Poliție Gherghița materiale de igienă sanitară ce vor fi utilizate exclusive de persoanlul angajat pentru întreținerea și igienizarea spațiilor destinate activităților polițienești;

8. Să alocați fonduri, achiziționați și distribuiți materiale de birotică necesare bunei desfășurări a activității polițiștilor care își desfășoară activitatea în cadrul Poliției Gherghița.

9. Să identificați funcționarii incompetenți care au apreciat că actuala clădire a Postului de Poliție Gherghița – Prahova „este un spațiu de locuit” respectiv un spațiu demn pentru desfășurarea activităților de poliție care respectă exigențele Legii 114/1996, Codul Muncii, Legea nr. 319/2006 și OMAI nr. 243/2011;

10. Să îi cercetați și sancționați pe funcționarii de la pct.-ul 9 pentru neglijență în serviciu și incompetență.

11. Să supuneți, în regim de maximă urgență polițiștii care își desfășoară activitatea în incinta postului  de poliție Gherghița la examene medicale amănunțite, în vederea prevenirii, depistării unor eventuale îmbolnăviri, dat fiind condițiile de muncă inumane în care aceștia sunt obligați de „managerii – polițiști” să își  desfășoare activitatea.

II.

În cazul în care nu veți îndeplini cererile de la pct.-ul I, cu respect vă solicit să mutați serviciul logistic și conducerea IPJ Prahova în incinta postului  de poliție Gherghița, pentru desfășurarea atribuțiilor de serviciu,  specifice „serviciului polițienesc”, întrucât aceste condiții ce au fost apreciate de „specialiștii” desemnați ca fiind „igienice”, „îndeplinesc condițiile de locuit pentru ființe umane” și „respectă demnitatea în muncă” sunt aceleași cu cele din locuințele actuale ale acestor „specialiști”.

NOTĂ: Persoanele care au sesizat organizația sindicală independentă „Diamantul” sunt protejați de prevederile Legii nr. 571/2004