Browse By

Sesizare privind autospecialele Secției 25 Poliție și „atestarea” polițiștilor pentru conducerea acestora

Subsemnatul, Alexandru Firicel, cetățean român și președinte teritorial SPR „Diamantul” constituită la nivelul D.G.P.M.B.-secția 13 Politie, cu domiciliul ales pentru comunicarea răspunsului dvs. la sediul S.P.R. „Diamantul” din București, str. Ienăchiță Văcărescu nr 17 A, Sector 4, București,

Vă aduc la cunoștință următoarele:

I.
La nivelul secției 25 Poliție – D.G.P.M.B. autospecialele de poliție nu corespund exigențelor privind siguranța rutieră însă, polițiștii sunt obligați de conducerea secției să le utilizeze chiar și în atare condiții. Pentru această subunitate de poliție au fost repartizate pentru „reînnoirea parcului auto” doar: 2 autoturisme VW Polo și un singur autoturism Dacia Logan.
Cu toate acestea, adjunctul secției 25 poliție, dl. Apostol Sorinel, menține o stare de tensiune în rândurile polițiștilor obligându polițiștii să-i asculte orbește „dispozițiile legale”. Cei care argumentează în contra „dispozițiilor legale” ale acestui „manager” (precum: polițistul să nu menționeze în carnetul de adnotări al autospecialei eventuale nereguli privitoare la starea tehnică a acesteia) sunt sancționați.
Mai mult, la nivelul D.G.P.M.B. nu există nici o poliță tip C.A.S.C.O. pentru autoturismele M.A.I. date în folosința acestei unități de poliție, achiziția acestui tip de asigurare fiind gestionat în mod ocult de către Inspectorul General al Poliției Române.
În continuare, vă rog să observați că, potrivit OMAI nr. 599/2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor (publicat) nu numai că încalcă legislația în vigoare privind mentenanța autoturismelor dar obligă conducătorul autovehiculului M.A.I. să îl întrețină din fonduri proprii. Astfel, arăt că:
– în continutul sau reglementeaza ilegal mentenanta autovehiculelor (intretineri, revizii si reparatii), escamotata sub formularea „asigurare tehnica de autovehicule”, cu incalcarea: O.M.Transporturilor nr. 2131/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz -RNTR 9 , modificat de O.M.T.1022/2013 si O.M.T. 522/2016 si al Legii 24/2000 privind normele de tehnica legislativa.
Astfel, orice activitate de reparaţii, de întreţinere şi/sau de reglare funcţională a vehiculelor rutiere ale vehiculelor rutiere trebuie realizate de catre entitati economice acreditate de RAR, in conditiile O.M.T. precizate mai sus (Capitolul II din RNTR 9)
– dar, „unitățile de poliție”, care nu au personal de specialitate încadrat, nici ateliere de reparatii auto.
– Conform legii atelierele de reparatii si personalul de deservire trebuie autorizat/acreditat/evaluat periodic in functie de tipul de lucrari desfasurate, de dotare cu unelte si utilaje, de spatii de lucru. Inexistenta acestor structuri de speciaitate, care trebuie să dețină avizul R.A.R. este ascunsă sub denumirea Birouri/compartient auto;
– OMIRA 599/2008 preia, ilegal, competente altui minister si altei autoritati nationale: desemneaza categorii proprii de vehicule rutiere (cum ar fi autospecialele) conform normelor interne si tabelelor de inzestrare (art. 26), care nu sunt autorizate ca atare de catre RAR, intrucat nu se regasesc in nomenclatorul acesteia, si pentru care stabileste norme proprii de intretinere si reparatii; inoveaza legislatia introducand intretinerea tehnica zilnica ITZ (art.112) in sarcina conducatorului auto (in locul atelierului de specialitate); la art.140 OMIRA 599/2008 deroga de la lege si statuteaza ca in MAI pot exista doua categorii de ateliere de reparatii auto: ateliere dotate in baza dispozitiei sefului structurii functie de posibilitatile materiale si resursa umana avuta la dispozitie. O vointa a MAI de a eluda/frauda legea intrucat OMIRA 599/2008 nu prevede obligatia unitatilor de a-si autoriza atelierele de reparatii.

În ceea ce privește foaia de parcurs si a consumul de carburanti conform OMIRA 599/2008:

-foarte multi conducatori auto au fost cercetati administrativ si pusi sa plateasca contravaloarea depasirii consumului normat de carburanti deși in OMIRA 599/2008 nu exista vreo formula de calcul a consumului de carburanti consemnati in foaia/foile de parcurs si de stabilire a existentului de carburanti din rezervoare. Existentul din rezervoarele autovehiculelor este foarte important intrucat este preluat in partida diversi detinatori in procesul verbal de inventariere a carburanilor care se realizeaza trimestrial si anual de catre fiecare unitate M.A.I.
-existentul de carburanti din rezervor se aproximeaza (adica se stabileste ad-hoc de „personalul abilitat”) daca autovehiculul nu are computer de bord care sa-i afiseze continutul ! Situatia se complica atunci cand rulajul lunar al unui autovehicul este consemnat pe mai multe foi de parcurs ! Cei mai muțli conducători auto din M.A.I. uzitează o formula de calcul din Instrucțiunile M.I. nr. 228/2002 (în prezent abrogate de OMIRA 599/2008).

Instrucțiunile M.A.I. nr. 114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne publicate în M.O. nr. 469/2013 prevăd lacunar, în conținutul art. 6 și 139 lit.l) calculul „pagubelor” invocându-se „norme în vigoare”… Mai mult, „specialiștii” care urmează a fi consultați cu privire la „pagubele” aduse patrimoniului M.A.I. nu pot formula decât puncte de vedere „consultative”. Nu în ultimul rând, trebuie observat că „specialiștii” M.A.I. trebuie, la rândul lor, să fie autorizați/avizați de instituțiile abilitate precum RAR, M.T., aspect care nu se regăsește în conținutul OMIRA 599/2008. În fapt, unitățile M.A.I. „își specializează” angajații prin simpozioane și vizite. Astfel că, aprecierea „justă” a prejudiciului rămâne să fie stabilit de ,„managerii polițiști”.

Trebuie remarcat faptul că M.Ap.N. a autorizat RAR toate atelierele de reparații auto deținute. Fiind acestea omologate, conform Legii, sa efectueze ITP- uri, inclusiv pentru terți.

II.

În perioada 10-11 ianuarie 2017, polițiști din cadrul Sectorului 6 susținut la sediul secției 25 Poliție au susținut testarea auto în vederea obținerii atestatului auto ce se acordă exclusiv de specialiștii în domeniul rutier. Pentru a nu mai fi obligați „de împrejurări” (conducerea secției) să conducă autospecialele cu probleme tehnice și să pună atât viețile lor cât și a celorlalți participanți la trafic, în pericol (a se vedea și evenimentul rutier din decembrie 2016 cu polițistul din cadrul secției 17-D.G.P.M.B.), polițiștii au refuzat să întocmească corect grilele de examen în vederea obținerii atestatului. Alții, nu s-au prezentat la testare.

Cu toate acestea, toți cei 75 polițiști care „trebuiau” să obțină atestatul pentru conducerea autospecialelor vechi, aflate într-o stare avansată de degradare, fiind acestea un veritabil pericol pentru siguranța traficului rutier și a cetățeanului, au fost declarați „admis”. Fără nici o „discriminare”„ în ceea ce privește „corectitudinea corectării” testelor.

Din conținutul sesizării este evident faptul că factorii de decizie din Ministerul Afacerilor Interne și Poliția Română sunt incapabili să depășească mentalitatea și cutumele trecutului, să devină manageri în instituții care protejează efectiv Drepturile Fundamentale ale Omului și instituțiile statului de drept România, rămânând angrenați într-o „letargie” a inculturii organizaționale coroborată cu incompetența și lașitatea acestor „manageri” polițiști umflați cu grade și funcții de poliție nemeritate, obținute, culmea, pentru crasă incompetență.

Față de cele prezentate, cu respect vă solicit:

Să anulați OMIRA nr. 599/2008 care, nejustificat, impută polițiștilor activități de întreținere și reparații din fondurile acestora (salariu). Cu respect vă învederez că vremurile în care „polițistul se descurcă” sunt demult apuse, Justiția fiind neiertătoare cu polițiștii care „se descurcă” pentru că „managerii” polițiști sunt lași/incapabili/incompetenți în a formula, transmite, soluționa problemele întâlnite de polițiști (a se vedea art. 7, 22 și art. 23 din HG nr. 991/2005 privind Codul de Etică al Polițistului). În opinia mea, OMIRA nr. 599/2008 și continuarea utilizării unei dotări vechi, necorespunzătoare pe care polițiștii sunt obligați să o „întrețină”, reprezintă o dovadă de netăgăduit a instigării polițiștilor „din stradă” de către factorii decizionali din M.A.I. și Poliția Română la fapte de corupție („polițistul care se descurcă”).
Să supuneți parcul auto al secției 25 Poliție verificărilor în vederea soluționării tuturor problemelor tehnice ale autospecialelor de poliție din cadrul acestei secții. Potrivit Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române polițistul acționează exclusiv în sprijinul persoanei, pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale Omului, protecția instituțiilor statului, a vieții și bunurilor cetățenilor nicidecum pentru suprimarea/vătămarea acestora datorită incompetenței/inculturii organizaționale/lașității unor „manageri polițiști”;
Să identificați, cercetați și sancționați angajații din structurile logistice respectiv managerii polițiști care aveau obligația să soluționeze problemele tehnice ale autospecialelor Secției 25 Poliție.
Să re-evaluați testele din 10-11.01.2017 susținute de personalul secției 25 Poliție în vederea re-corectării acestora;
Să îi identificați pe examinatorii care au participat și corectat testele polițiștilor și să îi cercetați;
Să retrageți atestatele examinatorilor care au manifestat neglijență/rea-voință în corectarea testelor polițiștilor în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 260 din 21 noiembrie 2011 pentru stabilirea normelor privind formarea, evaluarea, examinarea, atestarea şi controlul examinatorilor care participă la desfăşurarea examenelor practice pentru obţinerea permisului de conducere publicat în Monitorul Oficial nr. 848 din 30 noiembrie 2011;
Să stabiliți dacă examinatorii care au participat și corectat testele polițiștilor în perioada 10-11.01.2017 au fost supuși: amenințării, traficului de influență etc. în vederea „soluționării favorabile” a testelor polițiștilor, să îi identificați pe „instigatori” și să îi cercetați/sesizați instituția(ile) abilitate.

NOTĂ: Persoanele care au sesizat organizația sindicală independentă Diamantul” sunt protejate de prevederile Legii nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii publicata in Monitorul Oficial nr. 1214 din 17 decembrie 2004.