Browse By

Sesizare de mușamalizare a deficitului de personal și îmbolnăvirea polițiștilor de la posturile de poliție rurală din IPJ Olt-secția 8

1. La nivelul structurilor I.P.J. Olt Poliția – Municipiului Slatina – Secția 8 Poliție Rurală Perieți (polițiști care își desfășoară activitatea conform art. 26 al Legii nr. 218/2002) s-a revenit la „serviciul de permanență”, cu un singur polițist în post (cazul de la Vișeul de Sus cu un polițist-șef de post aflat singur în serviciul de permanență și asasinat, se pare că nu a ajuns la urechile mai-marilor din IPJ Olt).

Un alt polițist, așteaptă evenimentul la domiciliu fiind în serviciul de permanență.

Acest serviciu nu este definit în OMAI nr. 577/2008 ci doar menționat în cuprinsul art. 16 al aceluiași normativ

Acest serviciu ocult nu este definit în Legea nr. 360/2002, Codul Muncii și nici OMAI nr. 577/2008 întrucât reprezintă o formă de sclavizare a polițiștilor, o formă de re-îndoctrinare cu mentalitatea „militară” a polițiștilor: „24/24 în serviciul militar/al statului”. Mai mult, acest program de permanență ocult care obligă polițistul la ore suplimentare și, implicit, la o compensație bănească/timp liber ar trebui impozitat/fructificat și în beneficiul statului de drept România, ceea ce nu se întâmplă.

Prin lipsa timpului liber pentru odihnă, polițiștii sunt supuși îmbolnăvirilor iar statul Român este obligat să achite tratamentul adecvat pentru însănătoșirea acestora, în condițiile în care polițiștii au fost obligați de manageri „destoinici” să lucreze la negru… fără ca statul, prin impozitarea timpului lucrat suplimentar de polițiști să „amortizeze” cheltuielile ocazionate cu medicația/tratamentul de specialitate în vederea însănătoșirii organismului.

2. Începând cu anul 2016, Ministerul Afacerilor Interne și Poliția Română au demarat numeroase concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din aceste instituții. Prioritatea 0 pentru M.A.I. și Poliția Română nu a fost, așa cum ne așteptam cu toții, ocuparea posturilor din structurile incidente art. 26 alin.(1) al Legii nr. 218/2002 ci a posturilor „călduțe”, de birou: logistică, juridic, IT, financiar-contabil, resurse umane, control intern, structura de securitate etc. … locurile unde se regăsesc persoanele mai  puțin competente în activitatea specifică Poliției Române dar cu „relații sus-puse”.

Astfel că „strada” și posturile de poliție rurală au rămas la fel de „goale” de polițiști ca și anterior concursurilor pentru ocuparea posturilor din sursă externă.

3. Nu este de neglijat nici faptul că polițiștii, deși sunt obligați să asigure „permanență la domiciliu/locul de muncă” în baza „dispoziției legale a șefului”. În fapt, nu există nici o astfel de dispoziție ci o eludare a Legii de către polițiști manageri care vor să-și mascheze deficiențele manageriale prin lipsa polițiștilor din posturile de poliție rurală cu încălcarea atât a Legii cât și a OMAI nr. 577/2008 respectiv OMAI nr. 60/2010.

4. Deși „permanența” reprezintă timp alocat în beneficiul angajatorului, polițiștii operativi din cadrul Secției 8 Rural (cei care desfășoară exclusiv atribuțiile prevăzute în conținutul art. 26 al Legii nr. 218/2002) nu beneficiază de sume compensatorii și nici de timp liber conform ttimpului lucrat efectiv (inclusiv permanențe). În eventualitatea participării polițistului aflat în serviciul ocult „permanență” la o activitate polițienească, acesta ar putea fi recompensat cu timp liber… în funcție de volumul de muncă aflat la nivelul postului/secției.

5. În susținere, vă rog să observați că în perioada 01.08.2016-01.02.2017, 3 polițiști din Secția 8 Poliție Rurală – Perieți  au beneficiat de programul de lucru: 12/24, 12/48 pe raza a trei comune, prezența acestora fiind foarte vizibilă prin numărul redus de evenimente: primordial, activitatea de prevenire. Menționez că doar 3 polițiști au mai rămas în actuala organigramă a postului Perieți.

Începând cu data de 01.02.2017, manageri „luminați” au decis, fără nici o dispoziție scrisă în acest sens (a se observa că termenul „unitate” de poliție” nu este definit. În schimb, legea nr. 218/2002 și OUG nr. 30/2007 prevăd că unitățile de poliție se înființează prin Ordin MAI – în acest caz, apreciez că șeful unității este exclusiv șeful IPJ Olt, nicidecum șeful de secție/post/municipiu, acestea fiind subunități de poliție) să modifice programul de lucru al polițiștilor: 24/48. Astfel că: un polițist este în repaus, altul „la permanență” și altul trebuie să: patruleze, intervină, ofere informații cetățenilor, citeze și să ia declarații părților din dosare etc.

Așadar, pentru a se menține în funcții manageri incompetenți, polițiștii trebuie să se supună regulilor impuse de aceștia, reguli care nu au sustenabilitate în Lege, fără nici o dispoziție scrisă (a se vedea art. 4 și 5 din Legea nr. 360/2002 coroborate cu art. 7, 22 și 23 din HG nr. 991/2005) ci doar în baza unor „grafice de program” întocmite prin „ingeniozitate managerială”.

Mai mult, conform actualei „grile de program”, polițiștii ajung să efectueze 240h/să depășească acest număr de ore de muncă numai în luna februarie 2017, fără nici o compensație.

6. Un alt aspect deloc neglijabil îl reprezintă dosarele aflate în diferite faze ale cercetării/urmăririi penale respectiv sesizările cetățenilor.

De regulă, polițiștii Secției 8 Rural sunt obligați de manageri să nu se deplaseze la unitatea de Parchet în timpul programului pentru discutarea/soluționarea problemelor din dosarele penale aflate la posturile de poliție. Astfel că, a devenit o regulă ca polițistul să se deplaseze în timpul său liber la unitatea de Parchet pentru soluționarea problemelor de serviciu și, bineînțeles, pentru soluționarea cu celeritate a cauzei. Acest timp în beneficiul angajatorului (Statul Român prin M.A.I.), evident că nu este luat în considerație de incompetenții cu funcții de decizie, tocmai pentru a se ascunde, în continuare, deficitul de personal din posturile de poliție rurală și aglomerarea polițiștilor rămași la posturi cu misiuni și activități.

Mai mult, la posturile Secției 8 Poliție – IPJ Olt nu există serviciul „poștă militară” pentru a degreva în anumite situații polițiștii din această structură de timpul pierdut ca și „curier”/„poștaș”.

7. Deși România este stat de drept, potrivit art. 1 Constituție iar art. 11, 20 și 148 din Cartea fundamentală a Statului Român statuează că dreptul european și cel internațional sunt aplicabile cu prioritate față de cel intern, conducătorii responsabili din IPJ Olt nici până în ziua de azi nu au înmânat/transmis/înaintat polițiștilor Secției 8 – Perieți fișele posturilor.

Având în vedere aspectele prezentate, cu respect vă solicit:

1. Să publicați în Monitorul Oficial al României dispoziția/ordinul/instrucțiunea prin care se oferă definiția „permanenței” (atât la serviciu cât și la locul de muncă), prin care polițiștii români sunt obligați din să efectueze serviciul de „permanență” – apreciez că acest serviciu era efectuat strict de către militari în perioada de dinainte de decembrie 1989, o reminiscență a comunismului menținută și în zilele noastre de către „manageri polițiști”, incapabili să evolueze odată cu societatea modernă ce se conturează în România;

2. Să asigurați timp  liber polițiștilor Secției 8 Rural – care asigură serviciul ocult, ilegal de „permanență”. În caz contrar să îi compensați cu sume de bani pentru fiecare oră lucrată/la dispoziția angajatorului;

3. Să identificați persoanele responsabile de ocuparea posturilor vacante de „polițist de birou” (IT, logistic, tehnician de sunet și lumini, saxofonist, juridic, secretară la ușa șefului, resurse umane, financiar-contabil, achiziții publice, întreținere și curățenie/reparații etc.) din I.P.J. Olt în detrimentul structurilor operative (incidente art. 26 alin.(1) din legea nr. 218/2002) și să le cercetați pentru slăbirea dispozitivului de ordine și siguranță publică respectiv asigurarea unui serviciu polițienesc cetățenilor și instituțiilor statului de drept România de slabă calitate.

Trebuie remarcat că „polițiștii de birou” au întâietate la prime (30-50%) și grade profesionale „la excepțional” pentru  „activități extraordinare de poliție” inexistente: curățirea și deparazitarea birourilor respectiv a calculatoarelor instituției, achiziții de bunuri și servicii, secretar, neimplementarea/implementarea defectuoasă a HG nr. 1017/2015, neacordarea compensațiilor pentru transport și chirie ș.a.m.d.

5. Să mutați toți polițiștii „de birou” din IPJ Olt în structurile operative ale I.P.J. Olt pentru ca polițiștii care îndeplinesc atribuțiile prevăzute de legiuitor conform art. 26 alin.(1) din Legea nr. 218/2002 să fie degrevați de multitudinea de lucrări și misiuni. În locul acestor „polițiști de birou” să angajați exclusiv funcționari publici (Legea nr. 188/1999) și personal contractual – a se vedea art. 29 din legea nr. 218/2002;

6. Să contractați/achiziționați serviciul de „poștă militară” pentru polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurală degrevându-i astfel de sarcini suplimentare: „curierat”/„poștă”;

7. Să înmânați în regim de urgență fișele posturilor polițiștilor din cadrul secției 8 Poliție;

8. Să identificați factorii responsabili cu întocmirea/transmiterea/înmânarea/înaintarea fișelor posturilor pentru polițiștii secției 8 rural, să îi cercetați și să îi sancționați;

9. Să îmi comunicați, anonimizate, fișele posturilor pentru polițiștii din cadrul secției 8 poliție rurală – post poliție Perieți.

Să îmi comunicați la sediul indicat rezultatul verificărilor dvs. și măsurile luate, în conformitate cu prevederile art. 41 C.D.F.U.E. și art. 51 Constituție.

Cu stimă,

Alexandru FIRICEL președinte teritorial al organizației sindicale S.P.R. „DIAMANTUL” constituită la nivelul D.G.P.M.B.-secția 13 Poliție