Browse By

Regio – Programul Operational Regional – Conferinta de prezentare a Raportului pe 2010

Regio - Programul Operational Regional

Regio - Programul Operational Regional

Autoritatea de Management pentru Regio – Programul Operaţional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, organizează marţi, 13 decembrie 2011, la Hotel Marriott, începând cu ora 10.00, Conferinţa de prezentare a Raportului Anual de Implementare 2010.

La intâlnire au fost invitati peste 100 de participanţi, reprezentanţi ai Autorităţilor de Management, ai Comisiilor Europene, ai Organismelor intermediare pentru POR, autorităţi publice, membrii Comitetului de Monitorizare, reprezentanţii Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, membrii reţelei de comunicatori Regio, mass – media. Agenda evenimentului cuprinde prezentarea programului Regio şi a rezultatelor acestuia. Pentru exemplificare privind utilizarea fondurilor UE, beneficiarii unor proiecte finalizate sau în curs de finalizare, derulate cu fonduri Regio, vor împărtăşi din experienţa lor în acest domeniu.

Programul Operaţional Regional fost lansat în data de 13 iulie 2007, tot în acest an finalizându-se şi documentele aferente implementãrii proiectelor. Obiectivul general al POR constă în sprijinirea şi promovarea dezvoltării locale durabile, atât din punct de vedere economic, cât şi social, în regiunile României, prin îmbunătăţirea condiţiilor de infrastructură şi a mediului de afaceri, care susţin creşterea economică.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru REGIO – Programul Operaţional Regional, contribuie activ la îndeplinirea obiectivului asumat de Guvernul României, acela de creştere a gradului de absorbţie a fondurilor europene alocate României pentru perioada de programare 2007-2013.