Browse By

Proasta gestionare a resurselor umane, financiare și logistice la IPJ GORJ, Turceni


1. Ca urmare a valului de pensionări masive din Poliția Română, concediilor post-natale, concediilor maternale ș.a. situații – în structurile incidente art. 26 al Legii nr. 218/2002, foarte multe posturi au rămas vacante generându-se un haos în privința asigurării serviciului polițienesc pe fiecare compartiment de activitate (incident art. 26 al Legii nr. 218/2002).

2. La nivelul I.P.J. Gorj – Poliția Orașului Turceni, compartimentul „siguranță publică și patrulare” este încadrat de 4 agenți de poliție care desfășoară exclusiv misiuni de asigurare și menținere a ordinii și liniștii publice, „ajutați” de 2 colege care asigură exclusiv serviciul de pază și protecție al sediului Poliției Orașului Turceni. Trebuie remarcat faptul că poliția Orașului Turceni nu mai beneficiază de dispecer, polițistului care asigura acest serviciu deosebit de important pentru coordonarea, îndrumarea echipajelor de poliție/polițiștilor în îndeplinirea atribuțiilor/misiunilor încetându-I raporturile de serviciu cu M.A.I. și Poliția Română prin pensionare.

3. Cei 4 polițiști asigură patrularea, intervenția la evenimente atât la nivelul Orașului Turceni cât și la nivelul a 3 comune aflate în apropierea orașului (chiar și singuri – angajatul primăriei, „polițist” local, nominalizat să însoțească polițistul din orașul Turceni neavând competențele unui polițist român. Astfel că, „polițistul” local are menirea de a fi însoțitor nicidecum polițist). În fapt, „poliția” locală reprezintă serviciul gratuit de taximetrie (transport) al polițiștilor români din județul Gorj dat fiind lipsurile de carburanți, lubrifianți, autospecialele MAI în stare avansată de degradare (dat fiind și perioada foarte mare de utilizare de la data achiziționării) ș.a. aspecte nefaste pentru serviciul de poliție.

Mai exact, datorită incompetenței manageriale și dezinteresului manifestat de angajații („polițiști” salarizați/remunerați lunar cu sume între 600-2500€/lună) din structurile suport ale M.A.I. și Poliției Române (achiziții publice, financiar-contabil, administrativ-logistic), polițiștii români au ajuns la mila primăriilor pentru a beneficia de un minim-necesar de logistică pentru a-și îndeplini atribuțiile de serviciu.

4. Ca urmare a numărului redus de polițiști care să asigure ordinea și siguranța publică la Poliția Orașului Turceni (a se observa că aceeași situație se regăsește și la Poliția Orașului Rovinari), polițiștii aflați în serviciu sunt obligați să lucreze „forțat” în schimburi de noapte (8 schimburi de noapte/lună) ceea ce a condus, deja, la o înrăutățire a sănătății acestora – conform documentelor medicale.

Este o evidentă încălcare a art.125-127 Codul muncii coroborate cu art. 15 din OMAI nr. 577/2008 privind programul de muncă al polițiștilor. Vă învederez că art. 39 alin.(1) și art. 44 din legea nr. 360/2002 nu impun „continuitatea serviciului polițienesc” prin distrugerea/îmbolnăvirea organismului polițistului doar pentru că manageri lași și incompetenți nu sunt în stare să își îndeplinească atribuțiile manageriale: alocarea de fonduri în vederea organizării de noi concursuri pentru ocuparea de posturi vacante și dotare, alocarea timpilor de odihnă necesari refacerii organismului, reducerea birocrației excesive din M.A.I. și Poliția Română prin emiteri de dispoziții ilegale (doar ca să justifice activitatea unor incompetenți și necompetenți), eliminarea posturilor de „polițist de birou” (logistic, financiar-contabil, juridic etc.) și încadrarea acestor posturi exclusiv cu funcționari publici Legea nr. 188/1999 ) și personal contractual etc.

5. Dl. insp. pr. de poliție PARDOS Claudiu-Ionuț, managerul poliției orașului Turceni își folosește abuziv funcția de conducere „verificând” starea de alertă a polițiștilor prin inducerea în eroare a acestora. Astfel că, dl. „manager” Pardos apelează cu număr ascuns sau îi apelează pe polițiștii aflați în dispozitivul de ordine siguranță publică or solicită altor persoane să îi apeleze pe numerele de abonat personale ale polițiștilor aflați la datorie indicând, în fals evenimente – inducerea în eroare a organelor de poliție, utilizarea neglijentă a forțelor și mijloacelor (dotării precare) polițienești alertarea abuzivă și ilegală a polițiștilor etc. (art. 244 Cod Penal posibil și art. 268 al aceluiași normative – cei abilitați vor stabili și încadra cu exactitate cele semnalate). Chipurile, acesta „manager” „testează” vigilența, sincronizarea și timpii de reacție ai polițiștilor indicându-le polițiștilor false evenimente.

Având în vedere aspectele prezentate cu respect vă solicit:

1. Să îi identificați pe funcționarii incompetenți din I.P.J. Gorj care impun polițiștilor un program de muncă extenuant și să îi amendați în conformitate cu prevederile: art. 261 alin.(1) lit. l) Codul muncii: l) încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;

2. Să îi identificați pe funcționarii incompetenți din I.P.J. Gorj care impun polițiștilor un program de muncă extenuant și să îi amendați în conformitate cu prevederile: art. 39 alin.(9) lit. b) din Legea nr. 319/2006 b) prevenirea prezenţei peste limitele maxime admise a agenţilor chimici, fizici sau biologici, precum şi suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman;

3. Să identificați factorii de decizie/personalul abilitat din M.A.I. și Poliția Română cu îmbunătățirea condițiilor de muncă a polițiștilor din cadrul I.P.J. Gorj, asigurarea necesarului optim de carburanți ș.a. consumabile respectiv autospeciale/elemente de dotare indispensabile pentru un serviciu polițienesc optim și să îi cercetați în vederea sancționării pentru neglijență în serviciu/neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu;

Pentru aspectele prevăzute la pct.-ele 1-3 apreciez oportun sesizarea unității de Parchet competente în vederea continuării cercetărilor pentru faptele prevăzute la art. 297, 298, 349, 350 coroborate cu art. 77 lit.c) Cod penal.

4. Să îl cercetați pe dl. Pardos Claudiu – Ionuț pentru inducerea în eroare a polițiștilor prin apeluri telefonice ce indică false evenimente și să îl sancționați;

5. Să îl cercetați pe dl. Pardos Claudiu – Ionuț pentru folosirea abuzivă a resurselor umane, financiare și logistice (pct.-ul 4) și să îl sancționați.
Pentru aspectele prevăzute la pct.-ele 4 și 5 apreciez oportun sesizarea unității de Parchet competente în vederea continuării cercetărilor pentru faptele prevăzute la art. 297 și 298 coroborate cu art. 77 lit.c) Cod penal.

6. Să ne comunicați rezultatul verificărilor dvs. și sancțiunile acordate persoanelor prevăzute la pct.-ele 1-5, însoțit de documente justificative, conform art. 41 CDFUE coroborat cu art. 51 Constituție;

7. Să îi supuneți la examene medicale amănunțite și gratuite pe toți polițiștii incidenți art. 26 al legii nr. 218/2002 din cadrul I.P.J. Gorj în vederea prevenirii, depistării bolilor profesionale și tratarea acestora cu celeritate.

Alexandru Firicel

Alexandru Firicel

OPINIE SEPARATĂ:
Prin dotarea precară a polițiștilor români, salarizarea defectuoasă (neaplicarea HG nr. 1017/2015 și a HG nr. 1/2017), lipsa premiilor pentru polițiștii care aduc servicii societății prin furnizarea de informații/prindere a unor infractori periculoși ș.a. activități specifice art. 26 al Legii nr. 218/2002 (de cele mai multe ori aceste premii – precum majorarea salarială de 50% pentru lucrări de excepție – sunt „furate” de falșii polițiști/polițiștii din carton – de birou care nu îndeplinesc nici una din atribuțiile incidente art. 26 al Legii nr. 218/2002: resurse umane, financiar-contabil, IT, juridic, administrative-logistic, achiziții publice), dotare insuficientă și de proastă calitate, program de muncă extenuant datorat lipsei de personal în structurile incidente art. 26 al Legii nr. 218/2002 favorizează: bolile profesionale și pensionări anticipate, acutizarea fenomenului corupției în rândurile polițiștilor, deprofesionalizarea polițiștilor, toate cu impact negative asupra societății civile și a celorlalte instituții ale statului Român.

Cu stimă,
Alexandru FIRICEL președinte teritorial al organizației sindicale S.P.R. „DIAMANTUL” constituită la nivelul D.G.P.M.B.-secția 13 Poliție