Browse By

„Polițiștii” din IPJ Teleorman continuă să ascundă cazul gândacului din dispecerat și mizeria în care-i obligă pe angajați să muncească , încălcând toate prevederile Constituționale și ale Legii

În data de 25.05.2016 orele 0728 s-a înaintat, prin e-mail, către IPJ Teleorman, o solicitare de informații publice având conținutul următor:

Cu respect vă solicit să ne comunicați punctual, pertinent, în termenul legal de 10 zile, următoarele:

1. Dacă instituția I.P.J. Tr participă la evenimentul „Ziua porților Deschise”.
2. În caz afirmativ pentru pct.-ul 1, vă rog să ne comunicați (enumerați) incintele expuse publicului.
3. În caz afirmativ pentru pct.-ul 1 vă rog să ne comunicați dacă vizitatorii/agenții de presă efectuează/pot efectua video-filmări respectiv fotografii.
4. În cazul în care vizitatorilor/agenților de presă le este interzisă fotografierea și video-filmarea în spațiile/incintele expuse, să ne comunicați motivele dvs. care stau la baza acestui refuz.
5. În cazul în care I.P.J. Tr nu participă la evenimentul „Ziua porților Deschise”, vă rog să ne comunicați motivele dvs. constând în a nu participa la acest eveniment.
6. Enumerați atribuțiile/activitățile polițiștilor din I.P.J. Tr destinate publicității/informării populației.
7. Enumerați atribuțiile polițiștilor/activitățile din I.P.J. Tr care nu sunt destinate publicității/informării populației. Vă rog să motivați.

Prin adresa nr. 8318 din 19.05.2017, d-nii: Dumitrașcu Gheorghe Valentin – șef IPJ Tr și Pieleanu Dumitru – șef Birou control inten îmi comunică un refuz, invocând cercetarea disciplinară a d-lui Chivu Adrian.

Potrivit art. 2 lit. b) din Legea nr. 544/2001: „b) prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezulta din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei”
Potrivit HG nr. 991/2005:
Art. 4 alin. (4): În cadrul poliţiei se asigură dezvoltarea unui mediu organizaţional bazat pe conştiinţă, integritate profesională, nediscriminare, comunicare, transparenţă, prevenirea şi combaterea corupţiei la toate nivelurile ierarhice.
Art. 6 lit. b) : c) transparenţa – constă în deschiderea pe care poliţistul trebuie să o manifeste faţă de societate în limitele stabilite de reglementările poliţieneşti;
Articolul 22
Poliţistul are obligaţia de a verifica sistematic şi de a asigura legalitatea acţiunilor sale, înaintea şi în timpul desfăşurării acestora, atât din perspectiva respectării legislaţiei naţionale, cât şi a documentelor internaţionale la care România este parte.

Concret, începând cu data de 04.05.2017, mass-media românească a difuzat un material referitor la un gândac roşu de bucătărie (Blattella germanica) care „se plimba” nestingherit printre obiectele dintr-o incintă a IPJ Tr.

Potrivit Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii:

Articolul 1
Prezenta lege reglementează unele măsuri privind protecţia persoanelor care au reclamat ori au sesizat încălcări ale legii în cadrul autorităţilor publice, instituţiilor publice şi al altor unităţi, săvârşite de către persoane cu funcţii de conducere sau de execuţie din autorităţile, instituţiile publice şi din celelalte unităţi bugetare prevăzute la art. 2.
Articolul 5
Semnalarea unor fapte de încălcare a legii de către persoanele menţionate la art. 1 şi 2, prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenţii sau infracţiuni, constituie avertizare în interes public şi priveşte:
i) incompetenţa sau neglijenţa în serviciu;
Articolul 7
(1) În faţa comisiei de disciplină sau a altor organe similare, avertizorii beneficiază de protecţie după cum urmează:
b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul autorităţilor publice, instituţiilor publice sau al altor unităţi prevăzute la art. 2 au obligaţia de a invita presa şi un reprezentant al sindicatului sau al asociaţiei profesionale. Anunţul se face prin comunicat pe pagina de Internet a autorităţii publice, instituţiei publice sau a unităţii bugetare, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea şedinţei, sub sancţiunea nulităţii raportului şi a sancţiunii disciplinare aplicate.

Trebuie observat că Legea nr. 571/2004 este o normă specială în raport cu Legea nr. 360/2002, art. 12 lit.e) din Legea nr. 544/2001 nefiind aplicabile.
În data de 30.05.2017, mass-media a anunțat că M.A.I. organizează evenimentul „Ziua porților Deschise” iar pe sitte-ul instituției a fost postat un comunicat în acest sens în care, citez: „Cei prezenții azi la MAI au vizitat biroul ministrului afacerilor interne, sălile de ședințe, au admirat uniformele polițiștilor, pompierilor și jandarmilor, au avut ocazia să vadă documente de arhivă și alte obiecte istorice, precum și un stand de criminalistică. […]Evenimentul a devenit o tradiție pentru MAI, care își deschide porțile pentru cei interesați să cunoască mai bine activitatea polițiștilor, jandarmilor, pompierilor, polițiștilor de frontieră, piloților MAI și paramedicilor SMURD, fiecare structură prezentând tehnica specifică, mașinile și autospecialele de intervenție și echipamentele cu care se acționează zi de zi pentru siguranța cetățenilor.”

Având în vedere și aceste aspecte prezentate, este evident, în opinia noastră, că autorii filmării care au generat știrile din mass-media sunt alte persoane din IPJ Tr ale căror motivații sunt oculte. Apreciem că ar putea fi vorba chiar de d-nii: Dumitrașcu și Pieleanu, semnatarii scrisorii de refuz nr. 8318/2017. Din aceste considerente apreciem că refuzul IPJ Tr în a ne comunica informațiile solicitate la data de 26.05.2017 ascund abateri de la Lege.

Alexandru Firicel

Alexandru Firicel

Față de cele prezentate, respectuos vă solicităm:
1. Să ne comunicați dvs. răspuns, punctual, la solicitarea noastră din data de 25.05.2017 orele 0728;
2. Să îi cercetați pe d-nii Dumitrașcu și Pieleanu pentru refuzul ilegal în a ne comunica informațiile publice solicitate. Având în vedere gravitatea faptelor celor doi distinși manageri-polițiști, apreciem că sancțiunea aplicabilă celor 2 să se materializeze prin destituire din M.A.I. și Poliția Română, fără drept de pensie;
3. În subsidiar, în cazul în care identificați ș.a. funcționari din IPJ Teleorman care au elaborat scrisoarea de refuz nr. 8318/2017, să îi cercetați și sancționați cu aceeași sancțiune aplicată și d-lor Dumitrașcu și Pieleanu.

Cu stimă,

Alexandru FIRICEL președinte teritorial al organizației sindicale S.P.R. „DIAMANTUL” constituită la nivelul D.G.P.M.B.-secția 13 Poliție