Browse By

Noua Lege a Asistenței Sociale, Ministerul Muncii este constituțională

Noua Lege a Asistenței Sociale, Ministerul Muncii este constituțională

Noua Lege a Asistenței Sociale, Ministerul Muncii este constituțională

În legatură cu decizia Curţii Constituţionale, care a declarat, astăzi, constitutională, noua Lege a Asistenţei Sociale, Ministerul Muncii face următoarele precizări:

Noul Cod al Asistenţei Sociale este o reformă cel puţin la fel de importantă ca cea în domeniul Codului Muncii.
9 dintre cele 20 de legi subsecvente la care lucrează specialiştii din Ministerul Muncii sunt deja finalizate şi se află în dezbatere pe site-ul Ministerul Muncii.

Vă rugam sa consultaţi lista completă mai jos
LEGI SUBSECVENTE ÎN DEZBATERE PE SITE

• Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;
• Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
• Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
• Legea privind asigurarea calitătii în domeniul serviciilor sociale
• Legea economiei sociale
• Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social
• Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale

Sistemul a dezvoltat în ultimii 20 de ani cele mai bune pârghii pentru risipă şi scoaterea din joc a celor mai modeşti şi vulnerabili cetăţeni. Ne angajăm prin această lege să reducem frauda.

Iată principalele măsuri: introducerea unui sistem informatic integrat, limitarea dependenţei fată de ajutorul de stat, valorificarea abilităţilor, nu a dizabilităţilor, dezvoltarea serviciilor sociale şi ong-urilor în mediul rural.
Numărul tipurilor de indemnizaţii si alocaţii va fi redus de la 54 la 9. Vom distribui banii corect, împărţind asistenţa socială în 4 categorii: măsuri pentru prevenirea sărăciei şi riscului de excluziune socială, asistenţa socială a familiei şi copilului, asistenţa socială a persoanelor cu nevoi speciale, alte tipuri de ajutoare şi facilităţi.

Avem o ţintă : reducerea cheltuielilor cu 0,8 % din PIB pana in 2013. “Dacă vorbim de rezultate, suntem încrezători că această reformă va da rezultate”, a declarat ministrul muncii, Sulfina BARBU. Deja primele rezultate ale anchetelor arată că, în ceeea ce priveşte venitul minim garantat, doar printr-o verificare mai serioasă, s-au redus sumele la jumătate. La alocaţiile sociale per familie a rezultat, la rectificarea bugetară, o economie de 536 de milioane de lei.

Noul Cod al Asistenţei Sociale

Noul Cod al Asistenţei Sociale

Odată cu decizia Curţii, înregistrăm şi o performanţă mai puţin lăudabilă- Noul Cod al Asistenţei Sociale a fost cel mai amânat şi controversat act normativ al Ministerului Muncii şi unul dintre cele mai disputate în ultimii ani. Legea a fost înscrisă pe ordinea de zi a Plenului Senatului de 12 ori si a fost adoptată în condiţiile articolului 115, alineatul 5, teza a III-a din Constituţie în data de 03 noiembrie. În data de 22 noiembrie 2011, legea a fost adoptată de Camera Deputaţilor cu respectarea prevederilor art.76 alin (1) din Constituţie.

Vă rugăm să consultaţi întreg calendarul procedurii legislative mai jos.

Derularea procedurii legislative:

Data și Acțiunea
06-06-2011 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b339 (adresa nr.E114/06/06/2011)
14-06-2011 cu nr.L450
14-06-2011 trimis pentru raport la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 27/06/2011)
14-06-2011 trimis pentru raport la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 27/06/2011)
14-06-2011 trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 23/06/2011)
14-06-2011 trimis pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului (TERMEN: 23/06/2011)
14-06-2011 trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 23/06/2011)
14-06-2011 trimis pentru aviz la Comisia pentru egalitatea de şanse (TERMEN: 23/06/2011)
20-06-2011 prezentare în Biroul Permanent (termenul de depunere a raportului este 06.09.2011)
21-06-2011 Comisia pentru egalitatea de şanse transmite avizul cu nr. 97-FAVORABIL
22-06-2011 Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului transmite avizul cu nr. 212-FAVORABIL
05-09-2011 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări transmite avizul cu nr. 381bis-NEGATIV
07-09-2011 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital transmite avizul cu nr. 574-NEGATIV
14-09-2011 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului ( s-a votat in plen scoaterea de pe ordinea de zi )
14-09-2011 Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi depune raportul cu nr. 204-FAVORABIL cu amendamente
14-09-2011 Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială depune raportul cu nr. 91-FAVORABIL cu amendamente
21-09-2011 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
26-09-2011 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
28-09-2011 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
03-10-2011 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
05-10-2011 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
10-10-2011 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
12-10-2011 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
17-10-2011 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
19-10-2011 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
24-10-2011 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
26-10-2011 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
31-10-2011 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
03-11-2011 adoptat de Senat ( adoptată în condiţiile art.115 alin.5 teza a III-a din Constitutie )
22-11-2011 adoptat de Camera Deputaților adoptată cu respectarea prevederilor art.76 alin.(1) din Constituţia