Browse By

Model: adeverință care dovedește calitatea de student

Orice student va avea măcar o data nevoie să solicite de la secretariatul facultății o adeverință care arată această calitatea a sa, fie pentru medicul de familie, loc de muncă, proiecte etc. Astfel, este bine de știut cum arată un astfel de exemplar / model.

Mai jos în format text și imagine iar aici și în format PDF și DOC

Sigla și antetul universității

Nr. ____ / __________

ADEVERINȚĂ

Prin prezenta se adeverește că D-na (D-nul)________________________este student în anul de studiu, forma de învățământ ZI / ID  anul universitar _________ , la Facultatea  de __________________________________, din cadrul Universității ____________________________________________________________________________.

Prezenta s-a eliberat pentru a-i servi la _______________________________________________________________

DECAN,

Prof. univ. dr. ____________

SECRETAR ȘEF,
____________