Browse By

MAE salută decizia Germaniei de liberalizăre a pieţei muncii pentru lucrători români

MAE salută decizia Germaniei de liberalizăre a pieţei muncii pentru lucrători români

MAE salută decizia Germaniei de liberalizăre a pieţei muncii pentru lucrători români

Ministerul Afacerilor Externe salută decizia guvernului Republicii Federale Germania de extindere a liberalizării pieţei muncii, începând cu 1 ianuarie 2012, pentru următoarele categorii de lucrători proveniţi din România şi Bulgaria: absolvenţi cu studii superioare, pentru activităţi corespunzătoare calificării lor; lucrători acceptaţi în sistemul de formare profesională în R.F. Germania şi lucrătorii sezonieri.

Prin eliminarea restricţiilor privind accesul muncitorilor români pe piaţa germană, pentru categoriile de lucrători menţionate, executivul de la Berlin transmite un semnal clar atât în sprijinul principiului european al liberei circulaţii a forţei de muncă, cât şi în acord cu ansamblul valorilor şi drepturilor care stau la baza construcţiei europene.

Măsura adoptată de guvernul federal german reprezintă, totodată, un factor favorizant în consolidarea relaţiilor economice româno-germane şi un element de susţinere a comunităţii româneşti din R.F. Germania.

Informaţii suplimentare

R.F. Germania a aplicat restricţii în domeniul accesului muncitorilor români şi bulgari pe piaţa muncii germană, care, potrivit legislaţiei comunitare, pot fi aplicate pentru o perioadă de maximum 7 ani de la aderarea acestor ţări la UE, astfel că, în cazul României şi Bulgariei, limitările impuse pe piaţa muncii mai pot fi menţinute până cel mai târziu la 1 ianuarie 2014. Tratatul de aderare la UE prevede posibilitatea revizuirii restricţiilor impuse pe piaţa muncii până la 31 decembrie 2011, când ţările care încă menţin limitările trebuie să notifice Comisia Europeana în privinţa unei decizii.