Browse By

Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife

Începând cu data de 1 februarie 2017, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, la registrul comerţului nu se vor mai percepe următoarele:

 1. Taxe pentru operațiunile de înregistrare în registrul comerțului:

 • cererea de înregistrare în registrul comerţului – persoane juridice – PJ (cuprinde: autorizare constituire, înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere) – 250 lei;

 • cererea de înregistrare în registrul comerţului – persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale – PFA, II, IF (cuprinde: înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere) – 90 lei;

 • cererile de menţiuni simple – 45 lei:

  • cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire firmă – PJ/PFA, II, IF;

  • cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire emblemă – PJ;

  • declaraţie model 1 – PJ/PFA, II, IF;

  • declaraţie model 2 – PJ/PFA, II, IF;

  • declaraţie model 3 – PJ/PFA, II, IF;

  • cerere de radiere – PJ/PFA, II, IF;

  • cerere de menţiune operaţiune unică – PJ;

  • cerere de menţiuni – PFA, II, IF;

  • cerere depunere şi menţionare acte – PJ;

  • cerere depunere şi menţionare acte – PFA, II, IF;

  • cerere depunere situaţii financiare – PJ;

  • cerere eliberare duplicat – PJ/PFA, II, IF;

  • cerere îndreptare erori materiale – PJ;

  • cerere îndreptare erori materiale – PFA, II, IF;

  • cerere de preschimbare a certificatului de înmatriculare – PJ/PFA, II, IF;

  • cerere înregistrare în registrul comerţului – numire lichidator potrivit art. 31 alin. (4) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare – PJ;

  • cerere înregistrare în registrul comerţului – numire lichidator potrivit art. 237 alin. (7) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – PJ;

 • cererile de menţiuni complexe  – 220 lei:

  • cerere de menţiuni cu două sau mai multe operaţiuni – PJ;

2. Fondul de lichidare – 50% aplicat la taxele de înregistrare;

3. Fondul privind Buletinul Procedurilor de Insolvenţă – 10% aplicat la taxele de înregistrare.