Browse By

Evoluţia înmatriculărilor SRL-D din ultimii 3 ani şi domeniile de activitate

Ce este un SRL-D? Societatea cu Răspundere Limitată – Debutant este reglementată de către Ordonanţa de Urgenţă 6/2011 şi a fost realizată în vederea stimulării înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți.

La final de 2014 17,017, în 2015 25,859 o creștere de 8,842 adică 34%, în 2016 35,999 o creștere de 10,140 adică 28%. Top 3 orașe sunt București, Cluj-Napoca și Timișoara.

Top 12 de activități combinate pe ultimii 3 ani

 1. Transporturi rutiere de mărfuri
 2. Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
 3. Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
 4. Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
 5. Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
 6. Restaurante
 7. Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
 8. Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
 9. Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
 10. Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
 11. Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
 12. Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

La finalul anului 2016

Total din care:
SRL-D înfiinţate
în funcţiune (+ alte stări) radiate
35,999 34,424 1,575
Denumire activitate Nr. Firme
35999
Transporturi rutiere de mărfuri 1577
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 1576
Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 1314
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 1247
Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
1198
Restaurante 1036
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun 1035
Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 863
Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) 827
Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 725
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie 659
Activităţi ale agenţiilor de publicitate 632
Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 598
Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate 581
Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 546
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare 475
Activităţi fotografice 457
Activităţi de asistenţă stomatologică 451
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe 442
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 408
Transporturi cu taxiuri 360
Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 356
Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule 337
Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 331
Intermedieri în comerţul cu produse diverse 329
Alte forme de învăţământ n.c.a. 328
Activităţi de design specializat 319
Alte transporturi terestre de călători n.c.a 313
Activităţi de întreţinere corporală 287
Activităţi de arhitectură 279
Lucrări de instalaţii electrice 278
Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate 271
Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 266
Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
239
Comerţ cu amănuntul efectuat în afara  magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor 238
Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 238
Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe 237
Alte activităţi poştale şi de curier 225
Activităţi de interpretare artistică (spectacole) 221
Activităţi ale portalurilor web 218
Comerţ cu ridicata nespecializat 218
Fabricarea de mobilă n.c.a. 217
Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal 213
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare 200
Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune 194
Activităţi ale centrelor de fitness 194
Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 191
Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. 190
Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei 184
Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 184
Activităţi de asistenţă medicală specializată 184
Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 181
Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor 169
Exploatarea forestieră 163
Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 159
Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate 156
Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice 155
Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.) 153
Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor 151
Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
151
Activităţi veterinare 149
Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 149
Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole) 146
Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 145
Tăierea şi rindeluirea lemnului 145
Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 141
Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 134
Alte activităţi de tipărire n.c.a. 131
Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă 128
Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană 124
Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate 123
Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate 119
Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse 114
Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 111
Activităţi de creaţie artistică 108
Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 107
Alte activităţi de servicii n.c.a. 107
Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) 106
Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat 106
Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) 105
Activităţi ale agenţiilor turistice 102
Activităţi de întreţinere peisagistică 100
Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional 99
Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe 98
Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii 98
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 95
Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice 89
Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
88
Lucrări de pregătire a terenului 85
Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate 82
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. 81
Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 81
Activităţi ale tur-operatorilor 81
Activităţi ale bazelor sportive 79
Repararea echipamentelor de comunicaţii 78
Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine 77
Alte servicii de cazare 77
Colectarea deşeurilor nepericuloase 76
Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 76
Activităţi de testări şi analize tehnice 76
Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate 76
Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare 75
Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) 70
Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 70
Alte activităţi sportive 69
Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii 69
Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 68
Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală 66
Alte activităţi de curăţenie 66
Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. 64
Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate 64
Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate 62
Activităţi de pompe funebre şi similare 61
Operaţiuni de mecanică generală 60
Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie
60
Activităţi combinate de secretariat 58
Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a. 58
Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 57
Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate 57
Activităţi de asistenţă medicală generală 57
Activităţi de servicii privind sistemele de securizare 54
Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat 53
Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv 53
Silvicultură şi alte activităţi forestiere 53
Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 52
Alte activităţi anexe transporturilor 51
Repararea maşinilor 51
Şcoli de conducere (pilotaj) 50
Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate 49
Activităţi specializate de curăţenie 49
Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 47
Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii 46
Fabricarea încălţămintei 45
Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) 45
Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă 45
Alte activităţi de editare 45
Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 44
Lucrări de ipsoserie 44
Recuperarea materialelor reciclabile sortate 43
Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor 43
Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 43
Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii 43
Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
43
Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu 43
Activităţi de editare a altor produse software 42
Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie 42
Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate 41
Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei 41
Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre 41
Fabricarea sucurilor de fructe şi legume 40
Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate 39
Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate 39
Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice 39
Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice 38
Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare 37
Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 36
Alte activităţi de telecomunicaţii 36
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 36
Învăţământ preşcolar 36
Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 35
Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate 35
Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul 34
Alte lucrări de finisare 34
Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate 34
Activităţi de ambalare 32
Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 32
Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun 32
Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate 31
Alte servicii de alimentaţie n.c.a. 31
Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
31
Activităţi de editare a cărţilor 30
Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate 30
Activităţi de editare a ziarelor 30
Servicii de reprezentare media 28
Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton 28
Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente 28
Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului 28
Agenţii imobiliare 27
Fabricarea de mâncăruri preparate 27
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide 27
Activităţi de servicii suport pentru învăţământ 27
Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 27
Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 26
Comerţ cu ridicata al produselor chimice 26
Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire 26
Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton 26
Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a. 26
Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului 25
Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament 25
Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a. 25
Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători 25
Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină 25
Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate 24
Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase 24
Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor 23
Fabricarea de mobilă pentru bucătării 23
Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun
23
Fabricarea jocurilor şi jucăriilor 23
Fabricarea ambalajelor din lemn 22
Depozitări 22
Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat 22
Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie 22
Fabricarea produselor de morărit 22
Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) 21
Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 21
Finisarea materialelor textile 21
Fabricarea altor produse din material plastic 21
Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 20
Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii 20
Comerţ cu ridicata al produselor textile 20
Fabricarea îngheţatei 20
Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor 20
Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate 20
Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile 19
Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate 19
Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) 19
Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană 18
Dezvoltare (promovare) imobiliară 18
Activităţi de editare a jocurilor de calculator 18
Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru 17
Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate 17
Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 17
Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 17
Prelucrarea şi conservarea cărnii 17
Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte 17
Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
17
Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 17
Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor 17
Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere 17
Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor 16
Activităţi de protecţie şi gardă 16
Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere 16
Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte 16
Repararea aparatelor electronice de uz casnic 16
Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a. 16
Cercetare- dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste 15
Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului 15
Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului 15
Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii 15
Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase 15
Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane 15
Repararea echipamentelor electrice 15
Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare 15
Legătorie şi servicii conexe 14
Activităţi de post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune 14
Bâlciuri şi parcuri de distracţii 14
Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor 14
Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare) 14
Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate 14
Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
14
Producţia de energie electrică 13
Repararea mobilei şi a furniturilor casnice 13
Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie 13
Fabricarea de articole de lenjerie de corp 12
Lucrări de demolare a construcţiilor 12
Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 12
Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 12
Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 12
Activităţi de servicii suport combinate 12
Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii 12
Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate 11
Fabricarea altor articole textile n.c.a. 11
Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole 11
Repararea altor echipamente 11
Prelucrarea ceaiului şi cafelei 11
Comerţ cu ridicata al animalelor vii 10
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 10
Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 10
Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele 10
Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a. 10
Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate 10
Tratarea şi acoperirea metalelor 10
Repararea articolelor fabricate din metal 10
Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn 9
Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental 9
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii 9
Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere 9
Repararea echipamentelor electronice şi optice 9
Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
9
Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic 9
Comerţ cu ridicata al maşinilor- unelte 8
Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 8
Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele 8
Servicii de mutare 8
Activităţi de difuzare a programelor de televiziune 8
Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare 8
Activităţi ale agenţiilor de ştiri 8
Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări 8
Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri 8
Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor 8
Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice 8
Fabricarea articolelor de feronerie 8
Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 7
Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie 7
Fabricarea preparatelor farmaceutice 7
Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci 7
Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor 7
Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a 7
Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre 6
Producţia de ţesături 6
Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 6
Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele 6
Fabricarea produselor electronice de larg consum 6
Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii 6
Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate 6
Servicii pregătitoare pentru pretipărire 6
Fabricarea articolelor de papetărie 6
Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
6
Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 5
Fabricarea articolelor pentru sport 5
Învăţământ secundar, tehnic sau profesional 5
Comercializarea energiei electrice 5
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase 5
Fabricarea de motoare hidraulice 5
Fabricarea de motociclete 5
Cercetare- dezvoltare în biotehnologie 5
Fabricarea uleiurilor esenţiale 5
Fabricarea instrumentelor muzicale 5
Colectarea şi epurarea apelor uzate 5
Comerţ cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate 5
Fabricarea articolelor din sticlă 5
Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 5
Fabricarea hârtiei şi cartonului 4
Activităţi de servicii anexe transportului pe apă 4
Fabricarea de covoare şi mochete 4
Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie 4
Fabricarea articolelor din blană 4
Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare 4
Activităţi de asistenţă spitalicească 4
Turnarea metalelor neferoase uşoare 4
Comerţ cu alte autovehicule 4
Comerţ cu ridicata al băuturilor 4
Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii 4
Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor 4
Activităţi ale cluburilor sportive 4
Construcţii hidrotehnice 4
Fabricarea de saltele şi somiere 4
Fabricarea uneltelor 4
Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor 3
Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune
3
Creşterea altor animale 3
Prelucrarea şi conservarea cartofilor 3
Fabricarea altor produse chimice organice, de bază 3
Fabricarea materialelor plastice în forme primare 3
Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 3
Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 3
Fabricarea altor echipamente electrice 3
Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurari şi fonduri de pensii 3
Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare 3
Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. 3
Activităţi de difuzare a programelor de radio 3
Activităţi de telecomunicaţii prin satelit 3
Activităţi de investigaţii 3
Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice 3
Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. 3
Colectarea deşeurilor periculoase 3
Producţia de profile obţinute la rece 3
Activităţi de servicii anexe silviculturii 3
Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor 3
Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 3
Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase 3
Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 3
Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi 3
Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora 3
Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a. 3
Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat 3
Reproducerea înregistrărilor 2
Învăţământ primar 2
Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor
2
Fabricarea betonului 2
Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice 2
Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete) 2
Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor 2
Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic 2
Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor 2
Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă 2
Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei 2
Fabricarea de sticlărie tehnică 2
Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală 2
Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole 2
Construcţia de nave şi structuri plutitoare 2
Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor 2
Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase 2
Fabricarea altor produse din cauciuc 2
Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a. 2
Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi 2
Acvacultura în ape dulci 2
Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale 2
Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 2
Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri) 2
Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat 2
Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement 2
Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase 2
Transporturi maritime şi costiere de pasageri 2
Fabricarea condimentelor şi ingredientelor 2
Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie
2
Creşterea ovinelor şi caprinelor 1
Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene 1
Extracţia sării 1
Turnarea fontei 1
Fabricarea de aparate electrocasnice 1
Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare 1
Fabricarea varului şi ipsosului 1
Tragere la rece a barelor 1
Activităţi ale muzeelor 1
Furnizarea de abur şi aer condiţionat 1
Construcţia de poduri şi tuneluri 1
Manipulări 1
Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport pe apă 1
Tipărirea ziarelor 1
Fabricarea de produse abrazive 1
Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală 1
Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe 1
Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale 1
Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 1
Fabricarea măturilor şi periilor 1
Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale 1
Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate 1
Fabricarea parchetului asamblat în panouri 1
Fabricarea produselor farmaceutice de bază 1
Fabricarea fibrelor din sticlă 1
Fabricarea echipamentelor de comunicaţii 1
Transporturi aeriene de pasageri 1
Creşterea altor bovine 1
Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte 1
Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază 1
Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii 1
Fabricarea de articole de robinetărie 1
Creşterea bovinelor de lapte
1
Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile 1
Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase 1
Învăţământ superior non- universitar 1
Distribuţia energiei electrice 1
Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 1
Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 1
Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase 1
Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 1
Învăţământ secundar general 1
Fabricarea produselor de tăiat 1
Fabricarea altor componente electronice 1
Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a. 1
Fabricarea de pompe şi compresoare 1
Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte 1
Captarea, tratarea şi distribuţia apei 1
Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel 1
Producţia metalelor preţioase 1
Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel 1
Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie 1
Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. 1
Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii 1
Transportul de marfă pe căi navigabile interioare 1
Creşterea păsărilor 1

La finalul anului 2015

Total din care:
SRL-D înfiinţate
în funcţiune (+ alte stări) radiate
25,859 25,079 780
Cod CAEN Denumire activitate Nr. Firme
Total 25859
4941 Transporturi rutiere de mărfuri 1094
4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 1073
4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 969
4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 951
5610 Restaurante 850
9602
Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 788
4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun 763
7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 709
1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie 582
6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) 547
9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 503
5630 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 458
7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate 455
4771 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate 446
7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 376
4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare 366
1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 315
8623 Activităţi de asistenţă stomatologică 298
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe 287
7420 Activităţi fotografice 274
4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule 254
4932 Transporturi cu taxiuri 238
4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 231
9604 Activităţi de întreţinere corporală 225
4779 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 219
8559 Alte forme de învăţământ n.c.a. 216
7410 Activităţi de design specializat 209
4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse 204
4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate 202
4321 Lucrări de instalaţii electrice 188
7111 Activităţi de arhitectură 186
8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 186
4690 Comerţ cu ridicata nespecializat 186
4781
Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe 175
4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara  magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor 170
4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare 169
5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 168
3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. 158
8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană 158
4778 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 149
5320 Alte activităţi poştale şi de curier 148
9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 148
6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei 143
9313 Activităţi ale centrelor de fitness 141
6312 Activităţi ale portalurilor web 138
220 Exploatarea forestieră 135
8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor 134
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite 127
4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate 127
4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 126
1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului 126
5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 122
2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice 116
5911 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune 113
1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a. 112
7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. 111
7500 Activităţi veterinare 111
9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole) 111
4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor 110
4724 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate 110
6920
Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal 106
4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 99
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 98
4752 Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate 97
8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 95
7810 Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă 94
4773 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 93
4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 93
9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole) 91
9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană 91
8552 Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.) 87
8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat 84
7911 Activităţi ale agenţiilor turistice 84
4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 81
7912 Activităţi ale tur-operatorilor 77
8130 Activităţi de întreţinere peisagistică 74
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii 74
9609 Alte activităţi de servicii n.c.a. 73
4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse 72
3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase 71
9311 Activităţi ale bazelor sportive 70
4722 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate 67
7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) 65
4782 Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe 64
7120 Activităţi de testări şi analize tehnice 63
4312 Lucrări de pregătire a terenului 62
1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. 62
7021
Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării 60
6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 60
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice 60
5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 59
4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 59
5590 Alte servicii de cazare 59
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii 58
4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate 58
4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate 57
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine 57
8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată 57
4642 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 56
7711 Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare 55
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 55
1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) 54
9003 Activităţi de creaţie artistică 53
1072 Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie 53
8129 Alte activităţi de curăţenie 53
9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii 53
4775 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate 51
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a 51
4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) 50
210 Silvicultură şi alte activităţi forestiere 47
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 47
4618 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. 47
9603 Activităţi de pompe funebre şi similare 46
3831
Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 44
8551 Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional 44
5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală 44
8553 Şcoli de conducere (pilotaj) 44
8211 Activităţi combinate de secretariat 44
8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare 43
1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a. 42
4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat 41
7721 Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv 40
8220 Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) 39
3312 Repararea maşinilor 39
4777 Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate 38
6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu 37
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 37
8891 Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii 37
4637 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente 36
9319 Alte activităţi sportive 36
4649 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 35
2562 Operaţiuni de mecanică generală 35
4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 35
1520 Fabricarea încălţămintei 34
8122 Activităţi specializate de curăţenie 34
4772 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate 34
4645 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie 34
7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă 34
8292 Activităţi de ambalare 33
4762 Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate 33
7990 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 33
8510
Învăţământ preşcolar 33
4774 Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate 32
4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor 32
6190 Alte activităţi de telecomunicaţii 32
5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a. 31
4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii 31
4646 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice 31
1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume 31
1107 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate 31
4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate 31
5229 Alte activităţi anexe transporturilor 31
5829 Activităţi de editare a altor produse software 31
5819 Alte activităţi de editare 31
4639 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun 29
4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate 28
2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei 28
7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice 27
4331 Lucrări de ipsoserie 27
4636 Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase 27
4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 25
7312 Servicii de reprezentare media 25
4730 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate 25
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 24
5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre 23
4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 23
7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a. 23
5813 Activităţi de editare a ziarelor 23
1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton 22
8621
Activităţi de asistenţă medicală generală 22
1085 Fabricarea de mâncăruri preparate 22
6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul 22
7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului 22
4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente 21
4751 Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 21
1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton 21
1061 Fabricarea produselor de morărit 21
5811 Activităţi de editare a cărţilor 21
1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 21
3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare 21
4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 21
4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului 21
4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice 21
4339 Alte lucrări de finisare 20
9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină 20
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 20
1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 20
4764 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate 20
4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire 19
9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor 19
4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile 19
5210 Depozitări 19
2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 19
4641 Comerţ cu ridicata al produselor textile 18
4647 Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat 18
4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide 18
4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii 18
2229 Fabricarea altor produse din material plastic 18
1052 Fabricarea îngheţatei 18
1512
Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament 18
4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor 18
4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 18
1330 Finisarea materialelor textile 17
3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase 17
4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate 17
2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 16
7739 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a. 16
230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană 16
1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii 15
3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării 15
8010 Activităţi de protecţie şi gardă 15
2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos 15
4617 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun 15
9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a. 14
1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 14
1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte 14
4661 Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor 14
7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie 14
4761 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate 14
4644 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere 14
5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor 13
2041 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere 13
9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic 13
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase 13
4754
Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate 13
4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători 13
7733 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare) 13
4638 Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte 13
4723 Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate 12
7732 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii 12
3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor 12
3314 Repararea echipamentelor electrice 12
8110 Activităţi de servicii suport combinate 12
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 12
9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii 12
7220 Cercetare- dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste 12
1073 Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare 12
1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru 12
2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate 12
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară 11
7731 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole 11
8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ 11
1814 Legătorie şi servicii conexe 11
3511 Producţia de energie electrică 11
6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) 11
6831 Agenţii imobiliare 11
3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 11
1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 10
4311 Lucrări de demolare a construcţiilor 10
8291 Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului 10
812 Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului 10
1041 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 10
5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator 9
1083
Prelucrarea ceaiului şi cafelei 9
4753 Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate 9
2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic 9
3311 Repararea articolelor fabricate din metal 9
5912 Activităţi de post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune 9
2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) 9
4615 Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie 9
4672 Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice 8
4643 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor 8
4616 Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele 8
6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a. 8
1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn 8
4614 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane 8
1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 8
9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice 8
4222 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii 8
3319 Repararea altor echipamente 8
4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare 7
2561 Tratarea şi acoperirea metalelor 7
8730 Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 7
3313 Repararea echipamentelor electronice şi optice 7
4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii 7
4611 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate 7
4612 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie 7
1723
Fabricarea articolelor de papetărie 6
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice 6
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere 6
2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri 6
4624 Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate 6
1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 6
6622 Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări 6
6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune 6
2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 6
1012 Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre 6
4663 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii 6
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 5
2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum 5
1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire 5
3315 Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor 5
111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase 5
6391 Activităţi ale agenţiilor de ştiri 5
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental 5
2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 5
4942 Servicii de mutare 5
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 5
2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 5
4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii 5
2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci 5
3103 Fabricarea de saltele şi somiere 4
1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie 4
7211 Cercetare- dezvoltare în biotehnologie 4
9312 Activităţi ale cluburilor sportive 4
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale 4
2812 Fabricarea de motoare hidraulice 4
4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor 4
8532
Învăţământ secundar, tehnic sau profesional 4
4519 Comerţ cu alte autovehicule 4
8810 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 4
4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a 4
6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 4
1020 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor 4
1712 Fabricarea hârtiei şi cartonului 4
4662 Comerţ cu ridicata al maşinilor- unelte 4
7712 Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele 4
1393 Fabricarea de covoare şi mochete 4
4648 Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor 4
5913 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune 3
2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare 3
8899 Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a. 3
3091 Fabricarea de motociclete 3
2433 Producţia de profile obţinute la rece 3
2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor 3
2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale 3
2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 3
3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase 3
8030 Activităţi de investigaţii 3
1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice 3
2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare 3
2572 Fabricarea articolelor de feronerie 3
8610 Activităţi de asistenţă spitalicească 3
2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. 3
9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele 3
3812 Colectarea deşeurilor periculoase 3
3230 Fabricarea articolelor pentru sport 3
1320 Producţia de ţesături 3
1729
Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. 3
2573 Fabricarea uneltelor 3
1031 Prelucrarea şi conservarea cartofilor 3
2313 Fabricarea articolelor din sticlă 3
7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 2
2363 Fabricarea betonului 2
1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor 2
8425 Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora 2
5222 Activităţi de servicii anexe transportului pe apă 2
8720 Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale 2
9200 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 2
4725 Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 2
7722 Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri) 2
240 Activităţi de servicii anexe silviculturii 2
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat 2
3012 Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement 2
3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate 2
3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase 2
113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor 2
2219 Fabricarea altor produse din cauciuc 2
2712 Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii 2
5030 Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare 2
811 Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei 2
2319 Fabricarea de sticlărie tehnică 2
8710 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală 2
3011 Construcţia de nave şi structuri plutitoare 2
2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 2
2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor 2
2825 Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic 2
4664
Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat 2
6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio 2
6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit 2
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare 2
1420 Fabricarea articolelor din blană 2
2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor 2
2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă 2
2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie 2
2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază 2
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 2
125 Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi 2
5010 Transporturi maritime şi costiere de pasageri 1
2431 Tragere la rece a barelor 1
8520 Învăţământ primar 1
2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie 1
2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. 1
2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii 1
2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 1
4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate 1
5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare 1
5223 Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene 1
8541 Învăţământ superior non- universitar 1
6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 1
990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 1
1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase 1
1920 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 1
2571
Fabricarea produselor de tăiat 1
2612 Fabricarea altor componente electronice 1
2813 Fabricarea de pompe şi compresoare 1
9525 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor 1
3522 Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte 1
5110 Transporturi aeriene de pasageri 1
142 Creşterea altor bovine 1
1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte 1
2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază 1
2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii 1
2814 Fabricarea de articole de robinetărie 1
2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a. 1
3092 Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi 1
141 Creşterea bovinelor de lapte 1
322 Acvacultura în ape dulci 1
1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile 1
2391 Fabricarea de produse abrazive 1
2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală 1
2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe 1
3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 1
3291 Fabricarea măturilor şi periilor 1
7010 Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate 1
1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri 1
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază 1
2314 Fabricarea fibrelor din sticlă 1
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii 1
9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole 1
3514 Comercializarea energiei electrice 1
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice 1
2790 Fabricarea altor echipamente electrice 1
2811
Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete) 1
9102 Activităţi ale muzeelor 1
3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat 1
4213 Construcţia de poduri şi tuneluri 1
6619 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurari şi fonduri de pensii 1
7734 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport pe apă 1
1811 Tipărirea ziarelor 1
145 Creşterea ovinelor şi caprinelor 1
147 Creşterea păsărilor 1
1820 Reproducerea înregistrărilor 1
2451 Turnarea fontei 1
2751 Fabricarea de aparate electrocasnice 1
149 Creşterea altor animale 1
2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor 1
2352 Fabricarea varului şi ipsosului 1
2420 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel 1

La finalul anului 2014

Total din care:
SRL-D înfiinţate
în funcţiune (+ alte stări) radiate
17,017 16,673 344
Cod CAEN Denumire activitate Nr. Firme
Total 17017
4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 720
4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 690
4941 Transporturi rutiere de mărfuri 675
4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 611
5610 Restaurante 603
9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 520
4711
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun 512
7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 488
1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie 435
5630 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 324
7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate 320
4771 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate 312
6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) 303
4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare 261
9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 250
7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 244
1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 187
4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule 180
9604 Activităţi de întreţinere corporală 178
8623 Activităţi de asistenţă stomatologică 176
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe 169
7420 Activităţi fotografice 153
4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 148
4932 Transporturi cu taxiuri 144
4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse 140
8559 Alte forme de învăţământ n.c.a. 135
4779 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 135
4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate 134
4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare 122
4690 Comerţ cu ridicata nespecializat 122
4321 Lucrări de instalaţii electrice 116
7410 Activităţi de design specializat 111
8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 110
4799
Comerţ cu amănuntul efectuat în afara  magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor 110
1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului 108
220 Exploatarea forestieră 105
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite 104
9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 104
7111 Activităţi de arhitectură 103
4778 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 102
8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană 101
4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 100
9313 Activităţi ale centrelor de fitness 98
5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 97
5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 97
6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei 94
3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. 90
8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor 89
4724 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate 88
4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate 86
5320 Alte activităţi poştale şi de curier 81
4781 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe 79
2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice 76
7500 Activităţi veterinare 73
7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. 73
4752 Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate 70
1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a. 70
5911 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune 68
4773 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 67
3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase 65
8299
Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 64
4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor 64
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 63
9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană 62
8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat 62
4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 62
4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 59
7810 Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă 58
7912 Activităţi ale tur-operatorilor 57
7911 Activităţi ale agenţiilor turistice 57
8130 Activităţi de întreţinere peisagistică 56
9311 Activităţi ale bazelor sportive 55
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii 54
4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 52
9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole) 52
6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal 52
8552 Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.) 50
4312 Lucrări de pregătire a terenului 50
7120 Activităţi de testări şi analize tehnice 49
5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 48
4722 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate 47
4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse 46
9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole) 45
7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) 44
5590 Alte servicii de cazare 44
4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate 43
4782 Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe 43
6312 Activităţi ale portalurilor web 43
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice 43
1072
Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie 43
1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. 41
4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate 41
9609 Alte activităţi de servicii n.c.a. 41
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine 40
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii 40
4642 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 38
6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 38
4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 38
210 Silvicultură şi alte activităţi forestiere 37
4775 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate 36
7711 Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare 36
3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 34
9603 Activităţi de pompe funebre şi similare 34
8129 Alte activităţi de curăţenie 34
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 33
8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare 33
9319 Alte activităţi sportive 32
9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii 32
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a 32
8553 Şcoli de conducere (pilotaj) 30
8211 Activităţi combinate de secretariat 30
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 29
5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală 29
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 29
8220 Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) 29
7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă 28
7021
Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării 28
4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) 28
6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu 28
8891 Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii 27
4649 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 27
1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) 27
8122 Activităţi specializate de curăţenie 26
1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a. 26
8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată 26
4645 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie 26
8292 Activităţi de ambalare 26
2562 Operaţiuni de mecanică generală 26
4618 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. 26
4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat 26
4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 25
4777 Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate 25
4762 Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate 25
8510 Învăţământ preşcolar 25
5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a. 24
4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate 24
1107 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate 24
8551 Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional 23
4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii 23
4637 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente 23
4774
Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate 23
3312 Repararea maşinilor 22
4772 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate 22
7990 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 22
4636 Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase 22
2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei 21
5819 Alte activităţi de editare 21
1520 Fabricarea încălţămintei 20
4639 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun 20
9003 Activităţi de creaţie artistică 20
4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor 20
5229 Alte activităţi anexe transporturilor 20
6190 Alte activităţi de telecomunicaţii 20
4331 Lucrări de ipsoserie 19
5829 Activităţi de editare a altor produse software 19
1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton 18
4764 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate 18
1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume 18
7721 Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv 18
4646 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice 18
1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 18
4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 17
1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton 17
4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile 17
7312 Servicii de reprezentare media 17
5210 Depozitări 17
7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice 16
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 16
4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate 16
1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 16
4730 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate 16
2599
Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 16
4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente 15
4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate 15
5813 Activităţi de editare a ziarelor 15
7739 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a. 15
4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 15
4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide 15
7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului 14
8621 Activităţi de asistenţă medicală generală 14
5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre 14
1061 Fabricarea produselor de morărit 14
4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii 14
4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire 14
4751 Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 13
4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 13
9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină 13
6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul 13
4761 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate 13
4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului 13
5811 Activităţi de editare a cărţilor 13
4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice 13
7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a. 13
4647 Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat 12
3511 Producţia de energie electrică 12
4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 12
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase 12
3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării 11
4641 Comerţ cu ridicata al produselor textile 11
9529
Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a. 11
2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 11
1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 11
8010 Activităţi de protecţie şi gardă 11
2229 Fabricarea altor produse din material plastic 11
3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase 11
1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru 11
4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor 11
7733 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare) 11
1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii 10
1085 Fabricarea de mâncăruri preparate 10
2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 10
4617 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun 10
7731 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole 10
1052 Fabricarea îngheţatei 10
1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament 10
2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos 10
4638 Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte 10
7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie 10
1814 Legătorie şi servicii conexe 10
4754 Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate 10
812 Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului 10
1073 Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare 10
9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor 10
7732 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii 9
4339 Alte lucrări de finisare 9
5814
Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor 9
3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare 9
2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate 9
4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători 9
4615 Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie 9
8110 Activităţi de servicii suport combinate 9
9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic 8
4723 Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate 8
4644 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere 8
1330 Finisarea materialelor textile 8
3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 8
2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) 8
2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic 8
4661 Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor 8
6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) 8
2041 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere 7
4672 Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice 7
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară 7
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere 7
4222 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii 7
1083 Prelucrarea ceaiului şi cafelei 7
1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 7
3314 Repararea echipamentelor electrice 7
3311 Repararea articolelor fabricate din metal 7
9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii 7
8730 Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 6
4643 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor 6
2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 6
4663 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii 6
8560
Activităţi de servicii suport pentru învăţământ 6
3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor 6
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 6
4612 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie 6
6831 Agenţii imobiliare 6
6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a. 6
2561 Tratarea şi acoperirea metalelor 5
3313 Repararea echipamentelor electronice şi optice 5
4753 Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate 5
1012 Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre 5
4311 Lucrări de demolare a construcţiilor 5
5912 Activităţi de post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune 5
3812 Colectarea deşeurilor periculoase 5
1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 5
1723 Fabricarea articolelor de papetărie 4
7712 Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele 4
3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase 4
4616 Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele 4
4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare 4
7211 Cercetare- dezvoltare în biotehnologie 4
9312 Activităţi ale cluburilor sportive 4
230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană 4
1041 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 4
1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 4
3319 Repararea altor echipamente 4
111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase 4
3315 Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor 4
5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator 4
1431
Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie 4
6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune 4
8532 Învăţământ secundar, tehnic sau profesional 4
2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 4
4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii 4
4662 Comerţ cu ridicata al maşinilor- unelte 4
7220 Cercetare- dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste 4
8291 Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului 4
2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 4
4611 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate 4
4942 Servicii de mutare 4
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice 4
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 3
4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a 3
2433 Producţia de profile obţinute la rece 3
2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor 3
2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri 3
9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice 3
4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor 3
1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte 3
1393 Fabricarea de covoare şi mochete 3
1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn 3
2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare 3
1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. 3
4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii 3
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 3
3091 Fabricarea de motociclete 3
1020 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor 2
1712 Fabricarea hârtiei şi cartonului 2
3230 Fabricarea articolelor pentru sport 2
8810
Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 2
2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază 2
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental 2
2363 Fabricarea betonului 2
2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor 2
2825 Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic 2
6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio 2
6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit 2
6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 2
1420 Fabricarea articolelor din blană 2
2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă 2
4519 Comerţ cu alte autovehicule 2
8610 Activităţi de asistenţă spitalicească 2
8710 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală 2
9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele 2
811 Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei 2
1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice 2
2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare 2
2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. 2
2219 Fabricarea altor produse din cauciuc 2
2812 Fabricarea de motoare hidraulice 2
4624 Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate 2
4725 Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 2
6391 Activităţi ale agenţiilor de ştiri 2
6622 Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări 2
1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire 2
3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase 2
7722 Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri) 2
240 Activităţi de servicii anexe silviculturii 2
2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale 2
2822
Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat 2
2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 2
3103 Fabricarea de saltele şi somiere 2
4648 Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor 2
5913 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune 2
125 Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi 2
2313 Fabricarea articolelor din sticlă 2
2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum 2
145 Creşterea ovinelor şi caprinelor 1
2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii 1
2573 Fabricarea uneltelor 1
2751 Fabricarea de aparate electrocasnice 1
3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat 1
149 Creşterea altor animale 1
1031 Prelucrarea şi conservarea cartofilor 1
2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor 1
2352 Fabricarea varului şi ipsosului 1
2431 Tragere la rece a barelor 1
2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 1
2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete) 1
3291 Fabricarea măturilor şi periilor 1
4614 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane 1
5030 Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare 1
6619 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurari şi fonduri de pensii 1
7734 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport pe apă 1
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare 1
1811 Tipărirea ziarelor 1
2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor 1
2521
Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală 1
2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe 1
2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci 1
3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 1
3514 Comercializarea energiei electrice 1
5110 Transporturi aeriene de pasageri 1
8030 Activităţi de investigaţii 1
9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole 1
1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri 1
1711 Fabricarea celulozei 1
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază 1
2314 Fabricarea fibrelor din sticlă 1
2319 Fabricarea de sticlărie tehnică 1
3011 Construcţia de nave şi structuri plutitoare 1
142 Creşterea altor bovine 1
1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte 1
2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii 1
2712 Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii 1
2814 Fabricarea de articole de robinetărie 1
2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a. 1
3092 Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi 1
322 Acvacultura în ape dulci 1
1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile 1
3522 Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte 1
3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate 1
5010 Transporturi maritime şi costiere de pasageri 1
6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 1
990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 1
1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase 1
1920 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 1
2612 Fabricarea altor componente electronice 1
2813 Fabricarea de pompe şi compresoare 1
3012 Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement 1
4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate 1
5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare 1
5222 Activităţi de servicii anexe transportului pe apă 1
7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 1
8425 Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora 1
2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie 1
2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. 1
147 Creşterea păsărilor 1

Sursa: situațiile statistice oferite de Oficiul Național al Registrului Comerțului – ONRC