Browse By

De când plata TVA la încasare? Din 2013?

Decizia de a plăti TVA la încasarea facturii de la 1 ianuarie 2013 și nu la emiterea ei este una bine-venită în aparență. Pe de o parte trebuie să rezolve problemele de cash-flow ale societăților comerciale, să reducă evaziunea fiscală și să contribuie la creșterea gradului de colectare a TVA-ului la bugetul statului.

Însă, pe de altă parte, implementarea acestei măsuri, fără o strategie detaliată de aplicare, poate să afecteze indirect mediul economic. Dacă Guvernul va aplică măsură de la 1 ianuarie 2013, atunci organele statului ar trebui să elaboreze cât mai repede normă de aplicare și să ofere contribuabililor transparența și o cât mai bună informare în legătură cu aplicarea măsurii”, spune Luminița Ristea, partener CRG NEXIA și în rândurile de mai jos.

Care sunt efectele secundare pentru contribuabili?

În condițiile în care avantajele introducerii noului sistem sunt evidente, nimeni nu vorbește despre dezavantajele care pot să apară, precum și despre costurile suplimentare la care vor fi supuși agenții economici.

Trebuie menționat că implementarea acestei măsuri poate genera o creștere a activităților contabile a societăților. Această se traduce în ore și competențe suplimentare, deci în personal suplimentar, la care se adaugă costurile cu actualizările de programe și aplicați informatice pentru ținerea evidenței contabile.

„În general, agenții economici cu cifre de afaceri sub 500.000 nu sunt dispuși să investească în servicii contabile și fiscale de calitate, adesea evidența contabilă fiind deficitara. Odată cu aplicarea noii măsuri vor fi obligați să-și suplimenteze activitatea contabilă și implicit să plătească suplimentar pentru astfel de servicii, altfel riscând amenzi în urmă controalelor fiscale”.

Cum se vor raportă declarațiile în ROL-ul fiscal?

În România, sistemul contabil are la bază principiul contabilității de angajamente, adică facturile emise și primite se înregistrează la data primirii lor și nu la data decontării lor, respectiv, încasării și plătii. Principiul nu este cel al contabilității de casă, adică al înregistrării facturilor emise și primite la data încasării, respectiv a plății lor, așa cum se ține în prezent contabilitatea în partidă simplă.

Dacă TVA-ul va fi plătit la încasare, atunci agenții economici vor trebui practic să țină două evidente fiscale: cea prezentă și cea legată de încasări, care trebuie raportate separat.

„Fără un mecanism bine pus la punct, această dublă raportare va îngreuna controlul sistemului de plată al TVA. Întrebarea este cum vom raportă TVA-ul firmei în ROL-ul fiscal al contribuabilului? La facturare (conform contabilității de angajamente) sau la plată/încasare conform contabilității de casă? O gestiune slabă a sistemului poate genera necorelații între înregistrările din contabilitate, jurnalele de TVA, deconturile de TVA și fișa fiscală a contribuabilului”.

Mai mult, evidența dublă în contabilitate va trebui ținută atât pentru emitentul facturii (data de emitere a facturii și data plătii TVA), cât și pentru primitorul facturii. Acesta din urmă acesta va ține evidența pentru furnizorii cu cifră de afaceri peste 500.000 Euro (pentru care poate deduce TVA în momentul primirii facturii) și furnizorii cu cifră de afaceri sub 500.000 Euro (pentru care deduce TVA în momentul plății facturii).

Care este bază de calcul a cifrei de afaceri de 500.000 euro pentru societățile la care se aplică această măsură?

În mecanismul de aplicare a măsurii va trebui specificată data de referință la care se consideră cei 500.000 Euro, că cifră de afaceri. Logic, ar trebui că data de referință să fie 31.12.2011 întrucât situațiile financiare sunt finalizate până în 31 mai din anul următor. Ce se întâmplă totuși cu societățile care au raportat la 31.12.2011 o cifră de afaceri de 500.000 euro, dar până la momentul aplicării măsurii (ex. 1.01.2013) au depășit cifră de afaceri de 500.000?

Cum va monitoriza Ministerul de Finanțe evidența contribuabililor cu cifră de afaceri sub 500.000 Euro? Cum putem ști că o anumită societate a înregistrat cifră de afaceri sub 500.000 Euro? „Dacă o firmă primește o factură de la un agent comercial cu cifră de afaceri sub 500.000 euro, va trebui să fie informată în acest sens pentru a deduce corect TVA-ul aferent.

Această informație va trebui cunoscută nu prin declarația pe propria răspundere a partenerului de afaceri, ci printr-o înregistrare fiscală ce poate fi opozabilă tuturor terților”.

Se vor schimba softurile / programele?

Sistemul informatic este extrem de important în implementarea noii măsuri fiscale. Reprezentanții statului trebuie să informeze dacă softurile actuale vor fi schimbate sau actualizate și cu ce costuri. Există posibilitatea că softurile mai vechi să nu poată fi adaptate acestor schimbări, generând costuri suplimentare pentru contribuabili, în condițiile în care sunt modificate.