Browse By

Cum îi obligă șefii pe polițiști să nu protejeze viața martorului și a familiei acestuia

Având în vedere lipsa de profesionalism și de interes manifestat de polițiștii de carton ascunși în birorurile din din M.A.I. și I.G.P.R., indivizi încurajați și protejați, se pare, chiar de conducerea celor 2 instituții în vederea îngrădirii activităților polițiștilor „din stradă”,

Vă aduc la cunoștință următoarele:

Deși M.A.I. și I.G.P.R. cunosc gravele probleme de logistică și lipsa de personal (polițiști) incidenți art. 26 alin.(1) din Legea nr. 218/2002 de la nivelul D.G.P.M.B., cele două eșaloane superioare D.G.P.M.B. mențin tăcerea și „sufocă” ilegalitățile și incompetența managerilor și subalternilor încărcați de grade de poliție nemeritate respectiv salarizați ca și polițiști pentru atribuții de poliție inexistente (polițist-achiziții publice, polițist-piholog, polițist-consilier juridic, polițist-tehnician auto, polițist-gestionar, polițist-bucătar etc.): https://www.obiectiv.net/sectie-de-politie-romania-2017-foto-36135.html/, nu a fost luată nici o măsură în acest sens.

Astfel că s-a ajuns în cazul în care persoane care ar avea calitatea de „martor amenințat” (art.130 coroborat cu art. 125-128 CPP) să fie „protejate” de un echipaj de poliție care „păzește” martorii cu o autospecială total nefuncțională (o cocină pe 4 semi-roți „amenajată” din „dispoziția” managerilor „polițiști cu funcții grele”) – atașez foto justificative care nu consider că mai au nevoie de explicații.


Răspunsuri oficiale la cererile adresate de S.P.R. „DIAMANTUL”

Așadar, Statul Român a ajuns în situația în care plătește mai mulți bani pentru salarii și funcții unor falși polițiști (administrativ-logistic (inclusiv bucătar-polițist, șofer-polițist ospătar-polițist, magazioner-polițist), juridic, financiar-contabil, resurse-umane, control-intern, psihologic, medical, secretariat) decât pentru paza și protecția cetățenilor, a ordinii și siguranței publice respectiv buna-funcționare a actului de Justiție.

Din aceste considerente, este evident că o poliție sub-finanțată, căpușată de indivizi inculți: organizatoric, managerial, profesional dar, mai ales, lași (nu își asumă răspunderea și nu iau decizii cid oar încasează la final de lună salarii uriașe) nu poate asigura o bună-desfășurare a unui proces penal, fiind pusă în primejdie nu doar viața și integritatea martorului respectiv membrilor familiei acestuia ci și actul de Justiție, statul de drept.

Având în vedere lipsa de reacție a factorilor de decizie din M.A.I., I.G.P.R. și D.G.P.M.B., respectuos vă solicit:

1. Să repartizați/achiziționați în regim de urgență (azi, 29.04.2017) autospeciale noi pentru polițiștii din D.G.P.M.B.-Secția 7 Poliție pentru ca aceștia să își desfășoare activitățile specifice de pază și protecție a cetățenilor, bunurilor acestora și investigarea cazurilor cu care sunt sesizați/se sesizează din oficiu. Este evident că, într-o cauză în care un martor este protejat de polițiști fără dotare, obosiți de stat în frig (intemperii) respectiv multiple ore suplimentare, protecția Legii este de domeniul fantasticului;

2. Să identificați factorii de decizie și funcționarii („polițiștii”) incompetenți din: M.A.I., I.G.P.R., D.G.P.M.B. care, prin lipsa dotării și a numărului de personal „din stradă”, pun în pericol: viețile și integritatea martorilor, a polițiștilor, serviciul polițienesc, actul de Justiție. Vă adresez rugămintea de a dispune cercetarea acestora/ să îi cercetați;

3. Să sesizați Ministerul Public în vederea retragerii avizelor de poliție judiciară funcționarilor incompetenți de la pct.-ul 2 și, eventual, continuarea cercetărilor potrivit Legii Penale;

4. Să identificați sumele de bani plătite lunar de statul Român pentru salarizarea și primele uriașe acordate „polițiștilor” care stau ascunși în birourile M.A.I. și unităților/structurilor subordonate: juridic, administrativ-logistic, IT, financiar-contabil, resurse-umane, medical, psihologic ș.a., și să îi obligați să returneze Bugetului de Stat aceste sume întrucât nu îndeplinesc nici o atribuție prevăzută de Legiuitor în cuprinsul art. 26 al Legii nr. 218/2002 respectiv OUG nr. 104/2001;

5. Să întreprindeți măsurile legale în vederea destituirii tuturor polițiștilor de carton din M.A.I. și numirea acestora în funcții exclusiv cu atribuții de poliție (combatera migrației, combaterea criminalității organizate, investigarea și combaterea infracțiunilor economice, judiciar, ordine, siguranță publică și patrulare, rutier, criminalistic, cazier judiciar, siguranța frontierei de stat), atribuții prevăzute de Legiuitor în cuprinsul: OUG nr. 104/2001, Legea nr. 218/2002, Legea nr. 364/2004, CPP. Această solicitare își are sediul în reducerea deficitului exagerat de mare al numărului polițiștilor „din stradă” care sunt nevoiți să lucreze ore suplimentare fără a dobândi timp liber corespunzător perioadei lucrate suplimentar or sume de bani compensatorii. În locul acestor polițiști de carton să fie angajați specialiști, exclusiv funcționari publici (Legea nr. 188/1999) respectiv personal contractual;

6. Să abrogați Legea nr. 360/2002 care promovează: discriminarea între polițiști (agenți și ofițeri deși atribuțiile acestora sunt identice în copartimentele de muncă, cazurile complexe fiind repartizate celor cu vechime și experiență), incompatibilitățile (medic-polițist, psiholog, consilier juridic-polițist etc.) a se observa și art. 76 din Lege. Menționez că această normă a suferit modificări datorită deciziilor Curții Constituționale (392/2014, 637/2015, 172 și 244/2016), incompetenții din M.A.I. și Poliția Română ce stau ascunși în birouri dar care sustrag lunar fonduri de la Bugetul de Stat pentru salarii și prime de 50% din salariul de bază pentru „activități deosebite de poliție”) au transpus în actualul text al Legii 360/2002 textele din ordinele ministrului asupra cărora instanța constituțională s-a pronunțat… Cu așa „activitate de concepție” (copy-paste), nu este surprinzător faptul că legislația, condițiile de muncă și dotarea polițiștilor au rămas, în mare parte, la nivelul anilor 1989-1991.

Alexandru Firicel

Alexandru Firicel

Așadar, pe fondul lacunar, imprevizibil al Legii nr.360/2002, orice ne(in)competent devine „polițist” fără atribuții de poliție dar care decide asupra efectuării serviciul polițienesc în detrimentul statului și al cetățeanului… iar in(ne)competentul „îmbrăcat în haina statului” mai beneficiază și de o pensionare anticipată, cu o pensie uriașă, deși, în cele mai multe cazuri, respectiva persoană nu cunoaște atribuțiile polițistului conferite prin Lege.

Cu stimă,

Alexandru FIRICEL președinte teritorial al organizației sindicale S.P.R. „DIAMANTUL” constituită la nivelul D.G.P.M.B.-secția 13 Poliție