Browse By

Buget de colaborare între România – Serbia 2012-2013 de peste 20 de milioane de euro

APROBAREA BUGETULUI PROGRAMULUI IPA DE COOPERARE TRANSFRONTALIERA ROMANIA-REPUBLICA SERBIA PENTRU PERIOADA 2012 – 2013

Guvernul României a aprobat în şedinţa din 14 decembrie a.c revizuirea Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Republica Serbia în vederea adăugării alocărilor financiare pentru perioada 2012-2013 din partea Comisiei Europene.

Bugetul pentru perioada 2012-2013 este de 20.130.667 Euro, din care 17.111.066 Euro contribuţia Uniunii Europene prin intermediul Instrumentului de Asistenţă pentru Preaderare (IAP) şi 3.019.601 Euro cofinanţarea naţională publică a statelor partenere.

În acest moment, bugetul Programului pentru perioada 2007-2011 este de42.359.631 Euro, din care 36.005.685 Euro (85%) reprezintă contribuţia comunitară prin IPA şi 6.353.946 Euro (15%) reprezintă cofinanţarea naţională.

Programul este finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA), cofinanţat de statele partenere în program şi se adresează ariei de cooperare din zona de frontieră româno-sârbă, respectiv judeţelor Timiş, Caraş-Severin şi Mehedinţi din România şi districtelor Severno-Banatski, Srednje-Banatski, Južno-Banatski, Braničevski şi Borski din Republica Serbia.

Programul finanţează proiecte privind dezvoltarea economică şi socială, protecţia mediului şi pregătire pentru situaţii de urgenţă, acţiuni ale comunităţilor locale pentru dezvoltarea societăţii civile, furnizarea de servicii către comunităţile din zona de graniţă, schimburi educaţionale, culturale şi sportive, precum şi intensificarea integrării sociale şi culturale a regiunilor de graniţă.

Beneficiarii eligibili în cadrul acestui program pot fi autorităţi publice, organizaţii non-guvernamentale, asociaţii şi organizaţii reprezentative, universităţi, institute de cercetare, organizaţii educaţionale/de instruire.

Sumele corespunzătoare cofinanţării, în procent de 15%, vor fi acordate după cum urmează: un procent de 13% pentru beneficiarii români va fi acordat de la bugetul de stat al României şi un procent de 2% va fi asigurat din contribuţia proprie a beneficiarilor români. Beneficiarii sârbi vor asigura din contribuţie proprie un procent de 15% din cheltuielile eligibile aferente acestora.

Partenerii români sau sârbi, care au calitatea de coordonatori de proiect, pot primi plăţi în avans din fondurile externe nerambursabile în procent de maxim 15% din valoarea contractului de finanţare.