Browse By

Barem de la examen grilă: gardă financiară şi ANAF, vezi răspunsurile corecte

sigla ANAF

sigla ANAF

Au existat câte 3 variante pentru fiecare dintre cele două categorii: funcţii de comisari şi cele de funcţii publice generale.

Proba scrisă este urmată în două zile de un interviu. Au acces la proba de interviu doar cei care au trecut de proba scrisă. Interviul va fi, la rândul său, notat cu puncte, dar pe foaia finala vor fi trecute doar calificativele “admis” şi “respins”. Pentru a fi admis, candidatul va trebui să obţina 50 de puncte.

Art.20. Corectarea si notarea lucrarilor scrise se face in termen de maxim 24 de ore de la data sustinerii probei scrise. ` –

Art.21. Punctajele obtinute de fiecare candidat la proba scrisa se afiseazacu mentiunea „admis” pentru cei care au punctaje intre- 70/50 si 100 puncte si „respins“ pentru cel care au punctaje sub 70/50 de puncte.

Art.22. ‘ln termen de 24 ore de la_data afisarii rezultatelor probei scrise, candidatii nemultumiti pot face contestatie la Comisia ‘de solutionare a contestatiilor, contestatie care se solutioneaza in termen .de maxim 24 de ore deia expirarea termenului de depunere a acesteia.

VARIANTA I COMISARI
RASPUNS/BAREME DE CORECTARE
1 a
2 a
3 a
4 d
5 d
6 a
7 a
8 c
9 c
10 b
11 a
12 c
13 a
14 b
15 c
16 d
17 d
18 d
19 d
20 d
21 b
22 d
23 a
24 d
25 c
1 – 15 x 3 puncte = 45 puncte
16-20 x 5 puncte = 25 puncte
21-25x 6 puncte = 30 puncte

VARIANTA II- COMISARI
RASPUNS/BAREME DE CORECTARE

1 a
2 a
3 a
4 b
5 c
6 b
7 d
8 a
9 a
10 b
11 b
12 b
13 d
14 d
15 b
16 d
17 d
18 c
19 a
20 a
21 a
22 a
23 a
24 c
25 c
1 – 15 x 3 puncte = 45 puncte
16-20 x 5 puncte = 25 puncte
21-25x 6 puncte = 30 puncte


VARIANTA III- COMISARI
RASPUNS / BAREME DE CORECTARE

1 a
2 a
3 a
4 b
5 c
6 c
7 d
8 a
9 a
10 a
11 b
12 a
13 c
14 b
15 b
16 d
17 d
18 d
19 a
20 d
21 a
22 c
23 c
24 a
25 c
1 – 15 x 3 puncte = 45 puncte
16-20 x 5 puncte = 25 puncte
21-25x 6 puncte = 30 puncte


VARIANTA I FUNCTII PUBLICE GENERALE
RASPUNS/BAREME DE CORECTARE

1 c
2 a
3 d
4 b
5 a
6 b
7 b
8 d
9 b
10 a
11 c
12 a
13 d
14 c
15 d
16 c
17 b
18 b
19 c
20 c
21 a
22 a
23 a
24 b
25 d
1 – 15 x 3 puncte = 45 puncte
16-20 x 5 puncte = 25 puncte
21-25x 6 puncte = 30 puncte


VARIANTA II- FUNCTII PUBLICE GENERALE
RASPUNS/BAREME DE CORECTARE

1 a
2 d
3 d
4 c
5 a
6 d
7 c
8 d
9 a
10 a
11 a
12 c
13 a
14 b
15 a
16 c
17 d
18 d
19 d
20 d
21 d
22 d
23 d
24 d
25 d
1 – 15 x 3 puncte = 45 puncte
16-20 x 5 puncte = 25 puncte
21-25x 6 puncte = 30 puncte


VARIANTA III- FUNCTII PUBLICE GENERALE
RASPUNS / BAREME DE CORECTARE

1 a
2 d
3 b
4 b
5 a
6 a
7 b
8 d
9 d
10 b
11 d
12 b
13 a
14 b
15 a
16 d
17 c
18 a
19 a
20 a
21 c
22 b
23 a
24 a
25 b
1 – 15 x 3 puncte = 45 puncte
16-20 x 5 puncte = 25 puncte
21-25x 6 puncte = 30 puncte

Secţiunea – Interviu

Art.23. ln cadrul interviului se testeaza abilitatile, aptitudinile si-motivatia candidatilor. . –

Art.24. Proba interviului poate fi sustinuta doar de catre acei candidati declarati admisi la proba scrisa.

Art.25. interviul se realizeaza confomi planului de interviu intocmit decomisia de examinare in ziua desfasurarii acestei probe, pebaza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt:

  • a) abilitatile de comunicare;
  • b) capacitatea de analiza si sinteza;
  • c) abilitatile impuse’ de functie.

Art.26.. Interviul se susţine, in termen de maxim 3 zile de la data afisarii rezultatelor la proba scrisa

Art.27. Intrebarile şi răspunsurile la interviu se consemnează in scris desecretarul comisiei de examinare şi se semnează de membrii acestei comisii şi de candidat.

Art.28. Punctajele obtinute de fiecare candidat la interviu se afiseaza cumentiunea „admis“ pentru cel care au punctaje intre 70/50 si 100 puncte si„respins” pentru cel care au punctaje sub 70/50 de puncte.

Art.29. In termen de 24 de ore de la data afisarii rezultatelor interviului,candidatii nemultumiti pot face contestatie la ‘Comisia de solutionare acontestatiilor, contestatie care se solutioneaza in termen de maxim 24 de ore de la depunerea acesteia.

Angajaţii ANAF dau luni examen pentru propriul loc de muncă