Evoluţia înmatriculărilor SRL-D din ultimii 3 ani şi domeniile de activitate

Ce este un SRL-D? Societatea cu Răspundere Limitată – Debutant este reglementată de către Ordonanţa de Urgenţă 6/2011 şi a fost realizată în vederea stimulării înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți.

La final de 2014 17,017, în 2015 25,859 o creștere de 8,842 adică 34%, în 2016 35,999 o creștere de 10,140 adică 28%. Top 3 orașe sunt București, Cluj-Napoca și Timișoara.

Top 12 de activități combinate pe ultimii 3 ani

 1. Transporturi rutiere de mărfuri
 2. Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
 3. Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
 4. Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
 5. Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
 6. Restaurante
 7. Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
 8. Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
 9. Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
 10. Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
 11. Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
 12. Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

La finalul anului 2016

Totaldin care:
SRL-D înfiinţate
în funcţiune (+ alte stări)radiate
35,99934,4241,575
Denumire activitateNr. Firme
35999
Transporturi rutiere de mărfuri1577
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale1576
Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet1314
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor1247
Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
1198
Restaurante1036
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun1035
Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management863
Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)827
Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.725
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie659
Activităţi ale agenţiilor de publicitate632
Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor598
Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate581
Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea546
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare475
Activităţi fotografice457
Activităţi de asistenţă stomatologică451
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe442
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)408
Transporturi cu taxiuri360
Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat356
Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule337
Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine331
Intermedieri în comerţul cu produse diverse329
Alte forme de învăţământ n.c.a.328
Activităţi de design specializat319
Alte transporturi terestre de călători n.c.a313
Activităţi de întreţinere corporală287
Activităţi de arhitectură279
Lucrări de instalaţii electrice278
Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate271
Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată266
Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
239
Comerţ cu amănuntul efectuat în afara  magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor238
Activităţi generale de curăţenie a clădirilor238
Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe237
Alte activităţi poştale şi de curier225
Activităţi de interpretare artistică (spectacole)221
Activităţi ale portalurilor web218
Comerţ cu ridicata nespecializat218
Fabricarea de mobilă n.c.a.217
Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal213
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare200
Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune194
Activităţi ale centrelor de fitness194
Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice191
Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.190
Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei184
Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate184
Activităţi de asistenţă medicală specializată184
Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.181
Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor169
Exploatarea forestieră163
Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor159
Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate156
Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice155
Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)153
Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor151
Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
151
Activităţi veterinare149
Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente149
Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)146
Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate145
Tăierea şi rindeluirea lemnului145
Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.141
Lucrări de tâmplărie şi dulgherie134
Alte activităţi de tipărire n.c.a.131
Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă128
Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană124
Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate123
Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate119
Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse114
Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.111
Activităţi de creaţie artistică108
Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate107
Alte activităţi de servicii n.c.a.107
Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)106
Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat106
Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)105
Activităţi ale agenţiilor turistice102
Activităţi de întreţinere peisagistică100
Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional99
Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe98
Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii98
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri95
Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice89
Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
88
Lucrări de pregătire a terenului85
Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate82
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.81
Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei81
Activităţi ale tur-operatorilor81
Activităţi ale bazelor sportive79
Repararea echipamentelor de comunicaţii78
Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine77
Alte servicii de cazare77
Colectarea deşeurilor nepericuloase76
Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei76
Activităţi de testări şi analize tehnice76
Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate76
Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare75
Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)70
Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule70
Alte activităţi sportive69
Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii69
Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare68
Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală66
Alte activităţi de curăţenie66
Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.64
Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate64
Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate62
Activităţi de pompe funebre şi similare61
Operaţiuni de mecanică generală60
Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie
60
Activităţi combinate de secretariat58
Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.58
Fabricarea produselor din beton pentru construcţii57
Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate57
Activităţi de asistenţă medicală generală57
Activităţi de servicii privind sistemele de securizare54
Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat53
Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv53
Silvicultură şi alte activităţi forestiere53
Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor52
Alte activităţi anexe transporturilor51
Repararea maşinilor51
Şcoli de conducere (pilotaj)50
Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate49
Activităţi specializate de curăţenie49
Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc47
Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii46
Fabricarea încălţămintei45
Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)45
Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă45
Alte activităţi de editare45
Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică44
Lucrări de ipsoserie44
Recuperarea materialelor reciclabile sortate43
Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor43
Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor43
Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii43
Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
43
Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu43
Activităţi de editare a altor produse software42
Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie42
Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate41
Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei41
Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre41
Fabricarea sucurilor de fructe şi legume40
Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate39
Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate39
Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice39
Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice38
Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare37
Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii36
Alte activităţi de telecomunicaţii36
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii36
Învăţământ preşcolar36
Fabricarea altor articole din metal n.c.a.35
Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate35
Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul34
Alte lucrări de finisare34
Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate34
Activităţi de ambalare32
Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate32
Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun32
Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate31
Alte servicii de alimentaţie n.c.a.31
Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
31
Activităţi de editare a cărţilor30
Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate30
Activităţi de editare a ziarelor30
Servicii de reprezentare media28
Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton28
Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente28
Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului28
Agenţii imobiliare27
Fabricarea de mâncăruri preparate27
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide27
Activităţi de servicii suport pentru învăţământ27
Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.27
Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor26
Comerţ cu ridicata al produselor chimice26
Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire26
Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton26
Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.26
Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului25
Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament25
Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.25
Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători25
Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină25
Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate24
Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase24
Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor23
Fabricarea de mobilă pentru bucătării23
Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun
23
Fabricarea jocurilor şi jucăriilor23
Fabricarea ambalajelor din lemn22
Depozitări22
Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat22
Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie22
Fabricarea produselor de morărit22
Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)21
Fabricarea de uşi şi ferestre din metal21
Finisarea materialelor textile21
Fabricarea altor produse din material plastic21
Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)20
Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii20
Comerţ cu ridicata al produselor textile20
Fabricarea îngheţatei20
Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor20
Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate20
Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile19
Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate19
Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)19
Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană18
Dezvoltare (promovare) imobiliară18
Activităţi de editare a jocurilor de calculator18
Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru17
Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate17
Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale17
Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne17
Prelucrarea şi conservarea cărnii17
Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte17
Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
17
Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic17
Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor17
Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere17
Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor16
Activităţi de protecţie şi gardă16
Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere16
Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte16
Repararea aparatelor electronice de uz casnic16
Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.16
Cercetare- dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste15
Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului15
Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului15
Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii15
Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase15
Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane15
Repararea echipamentelor electrice15
Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare15
Legătorie şi servicii conexe14
Activităţi de post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune14
Bâlciuri şi parcuri de distracţii14
Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor14
Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare)14
Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate14
Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
14
Producţia de energie electrică13
Repararea mobilei şi a furniturilor casnice13
Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie13
Fabricarea de articole de lenjerie de corp12
Lucrări de demolare a construcţiilor12
Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor12
Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract12
Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă12
Activităţi de servicii suport combinate12
Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii12
Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate11
Fabricarea altor articole textile n.c.a.11
Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole11
Repararea altor echipamente11
Prelucrarea ceaiului şi cafelei11
Comerţ cu ridicata al animalelor vii10
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele10
Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate10
Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele10
Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.10
Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate10
Tratarea şi acoperirea metalelor10
Repararea articolelor fabricate din metal10
Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn9
Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental9
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii9
Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere9
Repararea echipamentelor electronice şi optice9
Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
9
Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic9
Comerţ cu ridicata al maşinilor- unelte8
Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice8
Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele8
Servicii de mutare8
Activităţi de difuzare a programelor de televiziune8
Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare8
Activităţi ale agenţiilor de ştiri8
Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări8
Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri8
Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor8
Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice8
Fabricarea articolelor de feronerie8
Fabricarea subansamblurilor electronice (module)7
Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie7
Fabricarea preparatelor farmaceutice7
Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci7
Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor7
Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a7
Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre6
Producţia de ţesături6
Fabricarea altor produse chimice n.c.a.6
Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele6
Fabricarea produselor electronice de larg consum6
Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii6
Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate6
Servicii pregătitoare pentru pretipărire6
Fabricarea articolelor de papetărie6
Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
6
Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure5
Fabricarea articolelor pentru sport5
Învăţământ secundar, tehnic sau profesional5
Comercializarea energiei electrice5
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase5
Fabricarea de motoare hidraulice5
Fabricarea de motociclete5
Cercetare- dezvoltare în biotehnologie5
Fabricarea uleiurilor esenţiale5
Fabricarea instrumentelor muzicale5
Colectarea şi epurarea apelor uzate5
Comerţ cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate5
Fabricarea articolelor din sticlă5
Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate5
Fabricarea hârtiei şi cartonului4
Activităţi de servicii anexe transportului pe apă4
Fabricarea de covoare şi mochete4
Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie4
Fabricarea articolelor din blană4
Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare4
Activităţi de asistenţă spitalicească4
Turnarea metalelor neferoase uşoare4
Comerţ cu alte autovehicule4
Comerţ cu ridicata al băuturilor4
Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii4
Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor4
Activităţi ale cluburilor sportive4
Construcţii hidrotehnice4
Fabricarea de saltele şi somiere4
Fabricarea uneltelor4
Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor3
Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune
3
Creşterea altor animale3
Prelucrarea şi conservarea cartofilor3
Fabricarea altor produse chimice organice, de bază3
Fabricarea materialelor plastice în forme primare3
Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.3
Fabricarea de echipamente electrice de iluminat3
Fabricarea altor echipamente electrice3
Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurari şi fonduri de pensii3
Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare3
Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.3
Activităţi de difuzare a programelor de radio3
Activităţi de telecomunicaţii prin satelit3
Activităţi de investigaţii3
Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice3
Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.3
Colectarea deşeurilor periculoase3
Producţia de profile obţinute la rece3
Activităţi de servicii anexe silviculturii3
Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor3
Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule3
Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase3
Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)3
Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi3
Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora3
Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a.3
Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat3
Reproducerea înregistrărilor2
Învăţământ primar2
Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor
2
Fabricarea betonului2
Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice2
Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)2
Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor2
Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic2
Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor2
Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă2
Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei2
Fabricarea de sticlărie tehnică2
Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală2
Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole2
Construcţia de nave şi structuri plutitoare2
Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor2
Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase2
Fabricarea altor produse din cauciuc2
Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.2
Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi2
Acvacultura în ape dulci2
Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale2
Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri2
Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri)2
Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat2
Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement2
Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase2
Transporturi maritime şi costiere de pasageri2
Fabricarea condimentelor şi ingredientelor2
Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie
2
Creşterea ovinelor şi caprinelor1
Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene1
Extracţia sării1
Turnarea fontei1
Fabricarea de aparate electrocasnice1
Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare1
Fabricarea varului şi ipsosului1
Tragere la rece a barelor1
Activităţi ale muzeelor1
Furnizarea de abur şi aer condiţionat1
Construcţia de poduri şi tuneluri1
Manipulări1
Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport pe apă1
Tipărirea ziarelor1
Fabricarea de produse abrazive1
Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală1
Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe1
Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale1
Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.1
Fabricarea măturilor şi periilor1
Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale1
Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate1
Fabricarea parchetului asamblat în panouri1
Fabricarea produselor farmaceutice de bază1
Fabricarea fibrelor din sticlă1
Fabricarea echipamentelor de comunicaţii1
Transporturi aeriene de pasageri1
Creşterea altor bovine1
Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte1
Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază1
Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii1
Fabricarea de articole de robinetărie1
Creşterea bovinelor de lapte
1
Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile1
Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase1
Învăţământ superior non- universitar1
Distribuţia energiei electrice1
Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii1
Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor1
Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase1
Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului1
Învăţământ secundar general1
Fabricarea produselor de tăiat1
Fabricarea altor componente electronice1
Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.1
Fabricarea de pompe şi compresoare1
Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte1
Captarea, tratarea şi distribuţia apei1
Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel1
Producţia metalelor preţioase1
Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel1
Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie1
Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.1
Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii1
Transportul de marfă pe căi navigabile interioare1
Creşterea păsărilor1

La finalul anului 2015

Totaldin care:
SRL-D înfiinţate
în funcţiune (+ alte stări)radiate
25,85925,079780
Cod CAENDenumire activitateNr. Firme
Total25859
4941Transporturi rutiere de mărfuri1094
4120Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale1073
4520Întreţinerea şi repararea autovehiculelor969
4791Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet951
5610Restaurante850
9602
Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare788
4711Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun763
7022Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management709
1071Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie582
6201Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)547
9329Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.503
5630Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor458
7311Activităţi ale agenţiilor de publicitate455
4771Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate446
7112Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea376
4719Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare366
1413Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)315
8623Activităţi de asistenţă stomatologică298
6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe287
7420Activităţi fotografice274
4532Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule254
4932Transporturi cu taxiuri238
4322Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat231
9604Activităţi de întreţinere corporală225
4779Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine219
8559Alte forme de învăţământ n.c.a.216
7410Activităţi de design specializat209
4619Intermedieri în comerţul cu produse diverse204
4776Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate202
4321Lucrări de instalaţii electrice188
7111Activităţi de arhitectură186
8121Activităţi generale de curăţenie a clădirilor186
4690Comerţ cu ridicata nespecializat186
4781
Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe175
4799Comerţ cu amănuntul efectuat în afara  magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor170
4673Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare169
5520Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată168
3109Fabricarea de mobilă n.c.a.158
8690Alte activităţi referitoare la sănătatea umană158
4778Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate149
5320Alte activităţi poştale şi de curier148
9511Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice148
6202Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei143
9313Activităţi ale centrelor de fitness141
6312Activităţi ale portalurilor web138
220Exploatarea forestieră135
8230Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor134
1629Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite127
4721Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate127
4729Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate126
1610Tăierea şi rindeluirea lemnului126
5621Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente122
2511Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice116
5911Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune113
1812Alte activităţi de tipărire n.c.a.112
7490Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.111
7500Activităţi veterinare111
9001Activităţi de interpretare artistică (spectacole)111
4631Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor110
4724Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate110
6920
Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal106
4333Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor99
3299Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.98
4752Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate97
8299Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.95
7810Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă94
4773Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate93
4332Lucrări de tâmplărie şi dulgherie93
9002Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)91
9601Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană91
8552Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)87
8219Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat84
7911Activităţi ale agenţiilor turistice84
4399Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.81
7912Activităţi ale tur-operatorilor77
8130Activităţi de întreţinere peisagistică74
2223Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii74
9609Alte activităţi de servicii n.c.a.73
4789Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse72
3811Colectarea deşeurilor nepericuloase71
9311Activităţi ale bazelor sportive70
4722Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate67
7430Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)65
4782Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe64
7120Activităţi de testări şi analize tehnice63
4312Lucrări de pregătire a terenului62
1419Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.62
7021
Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării60
6209Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei60
3250Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice60
5510Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare59
4531Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule59
5590Alte servicii de cazare59
1623Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii58
4759Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate58
4741Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate57
3101Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine57
8622Activităţi de asistenţă medicală specializată57
4642Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei56
7711Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare55
4334Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri55
1392Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)54
9003Activităţi de creaţie artistică53
1072Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie53
8129Alte activităţi de curăţenie53
9512Repararea echipamentelor de comunicaţii53
4775Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate51
4939Alte transporturi terestre de călători n.c.a51
4511Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)50
210Silvicultură şi alte activităţi forestiere47
2361Fabricarea produselor din beton pentru construcţii47
4618Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.47
9603Activităţi de pompe funebre şi similare46
3831
Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor44
8551Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional44
5920Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală44
8553Şcoli de conducere (pilotaj)44
8211Activităţi combinate de secretariat44
8020Activităţi de servicii privind sistemele de securizare43
1039Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.42
4621Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat41
7721Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv40
8220Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)39
3312Repararea maşinilor39
4777Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate38
6110Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu37
3832Recuperarea materialelor reciclabile sortate37
8891Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii37
4637Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente36
9319Alte activităţi sportive36
4649Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc35
2562Operaţiuni de mecanică generală35
4677Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor35
1520Fabricarea încălţămintei34
8122Activităţi specializate de curăţenie34
4772Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate34
4645Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie34
7830Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă34
8292Activităţi de ambalare33
4762Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate33
7990Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică33
8510
Învăţământ preşcolar33
4774Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate32
4211Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor32
6190Alte activităţi de telecomunicaţii32
5629Alte servicii de alimentaţie n.c.a.31
4613Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii31
4646Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice31
1032Fabricarea sucurilor de fructe şi legume31
1107Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate31
4671Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate31
5229Alte activităţi anexe transporturilor31
5829Activităţi de editare a altor produse software31
5819Alte activităţi de editare31
4639Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun29
4742Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate28
2370Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei28
7320Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice27
4331Lucrări de ipsoserie27
4636Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase27
4329Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii25
7312Servicii de reprezentare media25
4730Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate25
2599Fabricarea altor articole din metal n.c.a.24
5221Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre23
4391Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii23
7729Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.23
5813Activităţi de editare a ziarelor23
1721Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton22
8621
Activităţi de asistenţă medicală generală22
1085Fabricarea de mâncăruri preparate22
6203Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul22
7820Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului22
4669Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente21
4751Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate21
1722Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton21
1061Fabricarea produselor de morărit21
5811Activităţi de editare a cărţilor21
1089Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.21
3213Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare21
4622Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor21
4651Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului21
4675Comerţ cu ridicata al produselor chimice21
4339Alte lucrări de finisare20
9522Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină20
1624Fabricarea ambalajelor din lemn20
1013Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)20
4764Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate20
4674Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire19
9101Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor19
4633Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile19
5210Depozitări19
2512Fabricarea de uşi şi ferestre din metal19
4641Comerţ cu ridicata al produselor textile18
4647Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat18
4221Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide18
4652Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii18
2229Fabricarea altor produse din material plastic18
1052Fabricarea îngheţatei18
1512
Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament18
4540Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor18
4632Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne18
1330Finisarea materialelor textile17
3212Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase17
4765Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate17
2222Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic16
7739Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.16
230Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană16
1011Prelucrarea şi conservarea cărnii15
3102Fabricarea de mobilă pentru bucătării15
8010Activităţi de protecţie şi gardă15
2369Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos15
4617Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun15
9529Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.14
1051Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor14
1439Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte14
4661Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor14
7219Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie14
4761Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate14
4644Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere14
5814Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor13
2041Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere13
9521Repararea aparatelor electronice de uz casnic13
1082Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase13
4754
Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate13
4931Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători13
7733Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare)13
4638Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte13
4723Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate12
7732Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii12
3240Fabricarea jocurilor şi jucăriilor12
3314Repararea echipamentelor electrice12
8110Activităţi de servicii suport combinate12
1414Fabricarea de articole de lenjerie de corp12
9321Bâlciuri şi parcuri de distracţii12
7220Cercetare- dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste12
1073Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare12
1412Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru12
2312Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate12
4110Dezvoltare (promovare) imobiliară11
7731Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole11
8560Activităţi de servicii suport pentru învăţământ11
1814Legătorie şi servicii conexe11
3511Producţia de energie electrică11
6120Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)11
6831Agenţii imobiliare11
3320Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale11
1091Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă10
4311Lucrări de demolare a construcţiilor10
8291Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului10
812Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului10
1041Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor10
5821Activităţi de editare a jocurilor de calculator9
1083
Prelucrarea ceaiului şi cafelei9
4753Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate9
2221Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic9
3311Repararea articolelor fabricate din metal9
5912Activităţi de post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune9
2042Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)9
4615Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie9
4672Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice8
4643Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor8
4616Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele8
6399Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.8
1621Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn8
4614Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane8
1399Fabricarea altor articole textile n.c.a.8
9524Repararea mobilei şi a furniturilor casnice8
4222Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii8
3319Repararea altor echipamente8
4676Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare7
2561Tratarea şi acoperirea metalelor7
8730Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure7
3313Repararea echipamentelor electronice şi optice7
4313Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii7
4611Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate7
4612Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie7
1723
Fabricarea articolelor de papetărie6
2120Fabricarea preparatelor farmaceutice6
5530Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere6
2593Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri6
4624Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate6
1411Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele6
6622Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări6
6020Activităţi de difuzare a programelor de televiziune6
2059Fabricarea altor produse chimice n.c.a.6
1012Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre6
4663Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii6
6832Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract5
2640Fabricarea produselor electronice de larg consum5
1813Servicii pregătitoare pentru pretipărire5
3315Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor5
111Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase5
6391Activităţi ale agenţiilor de ştiri5
2341Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental5
2752Fabricarea de echipamente casnice neelectrice5
4942Servicii de mutare5
2611Fabricarea subansamblurilor electronice (module)5
2620Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice5
4623Comerţ cu ridicata al animalelor vii5
2920Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci5
3103Fabricarea de saltele şi somiere4
1431Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie4
7211Cercetare- dezvoltare în biotehnologie4
9312Activităţi ale cluburilor sportive4
3220Fabricarea instrumentelor muzicale4
2812Fabricarea de motoare hidraulice4
4634Comerţ cu ridicata al băuturilor4
8532
Învăţământ secundar, tehnic sau profesional4
4519Comerţ cu alte autovehicule4
8810Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure4
4299Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a4
6820Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate4
1020Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor4
1712Fabricarea hârtiei şi cartonului4
4662Comerţ cu ridicata al maşinilor- unelte4
7712Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele4
1393Fabricarea de covoare şi mochete4
4648Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor4
5913Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune3
2016Fabricarea materialelor plastice în forme primare3
8899Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a.3
3091Fabricarea de motociclete3
2433Producţia de profile obţinute la rece3
2550Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor3
2053Fabricarea uleiurilor esenţiale3
2932Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule3
3821Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase3
8030Activităţi de investigaţii3
1086Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice3
2453Turnarea metalelor neferoase uşoare3
2572Fabricarea articolelor de feronerie3
8610Activităţi de asistenţă spitalicească3
2899Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.3
9523Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele3
3812Colectarea deşeurilor periculoase3
3230Fabricarea articolelor pentru sport3
1320Producţia de ţesături3
1729
Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.3
2573Fabricarea uneltelor3
1031Prelucrarea şi conservarea cartofilor3
2313Fabricarea articolelor din sticlă3
7740Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)2
2363Fabricarea betonului2
1084Fabricarea condimentelor şi ingredientelor2
8425Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora2
5222Activităţi de servicii anexe transportului pe apă2
8720Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale2
9200Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri2
4725Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate2
7722Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri)2
240Activităţi de servicii anexe silviculturii2
2822Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat2
3012Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement2
3700Colectarea şi epurarea apelor uzate2
3822Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase2
113Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor2
2219Fabricarea altor produse din cauciuc2
2712Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii2
5030Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare2
811Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei2
2319Fabricarea de sticlărie tehnică2
8710Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală2
3011Construcţia de nave şi structuri plutitoare2
2740Fabricarea de echipamente electrice de iluminat2
2821Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor2
2825Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic2
4664
Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat2
6010Activităţi de difuzare a programelor de radio2
6130Activităţi de telecomunicaţii prin satelit2
1391Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare2
1420Fabricarea articolelor din blană2
2030Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor2
2332Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă2
2651Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie2
2014Fabricarea altor produse chimice organice, de bază2
2349Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.2
125Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi2
5010Transporturi maritime şi costiere de pasageri1
2431Tragere la rece a barelor1
8520Învăţământ primar1
2815Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie1
2849Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.1
2892Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii1
2931Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule1
4743Comerţ cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate1
5040Transportul de marfă pe căi navigabile interioare1
5223Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene1
8541Învăţământ superior non- universitar1
6810Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii1
990Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor1
1394Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase1
1920Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului1
2571
Fabricarea produselor de tăiat1
2612Fabricarea altor componente electronice1
2813Fabricarea de pompe şi compresoare1
9525Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor1
3522Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte1
5110Transporturi aeriene de pasageri1
142Creşterea altor bovine1
1395Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte1
2013Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază1
2362Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii1
2814Fabricarea de articole de robinetărie1
2829Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.1
3092Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi1
141Creşterea bovinelor de lapte1
322Acvacultura în ape dulci1
1396Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile1
2391Fabricarea de produse abrazive1
2521Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală1
2594Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe1
3099Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.1
3291Fabricarea măturilor şi periilor1
7010Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate1
1622Fabricarea parchetului asamblat în panouri1
2110Fabricarea produselor farmaceutice de bază1
2314Fabricarea fibrelor din sticlă1
2630Fabricarea echipamentelor de comunicaţii1
9004Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole1
3514Comercializarea energiei electrice1
2711Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice1
2790Fabricarea altor echipamente electrice1
2811
Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)1
9102Activităţi ale muzeelor1
3530Furnizarea de abur şi aer condiţionat1
4213Construcţia de poduri şi tuneluri1
6619Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurari şi fonduri de pensii1
7734Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport pe apă1
1811Tipărirea ziarelor1
145Creşterea ovinelor şi caprinelor1
147Creşterea păsărilor1
1820Reproducerea înregistrărilor1
2451Turnarea fontei1
2751Fabricarea de aparate electrocasnice1
149Creşterea altor animale1
2211Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor1
2352Fabricarea varului şi ipsosului1
2420Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel1

La finalul anului 2014

Totaldin care:
SRL-D înfiinţate
în funcţiune (+ alte stări)radiate
17,01716,673344
Cod CAENDenumire activitateNr. Firme
Total17017
4520Întreţinerea şi repararea autovehiculelor720
4120Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale690
4941Transporturi rutiere de mărfuri675
4791Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet611
5610Restaurante603
9602Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare520
4711
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun512
7022Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management488
1071Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie435
5630Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor324
7311Activităţi ale agenţiilor de publicitate320
4771Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate312
6201Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)303
4719Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare261
9329Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.250
7112Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea244
1413Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)187
4532Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule180
9604Activităţi de întreţinere corporală178
8623Activităţi de asistenţă stomatologică176
6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe169
7420Activităţi fotografice153
4322Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat148
4932Transporturi cu taxiuri144
4619Intermedieri în comerţul cu produse diverse140
8559Alte forme de învăţământ n.c.a.135
4779Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine135
4776Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate134
4673Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare122
4690Comerţ cu ridicata nespecializat122
4321Lucrări de instalaţii electrice116
7410Activităţi de design specializat111
8121Activităţi generale de curăţenie a clădirilor110
4799
Comerţ cu amănuntul efectuat în afara  magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor110
1610Tăierea şi rindeluirea lemnului108
220Exploatarea forestieră105
1629Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite104
9511Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice104
7111Activităţi de arhitectură103
4778Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate102
8690Alte activităţi referitoare la sănătatea umană101
4729Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate100
9313Activităţi ale centrelor de fitness98
5621Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente97
5520Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată97
6202Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei94
3109Fabricarea de mobilă n.c.a.90
8230Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor89
4724Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate88
4721Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate86
5320Alte activităţi poştale şi de curier81
4781Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe79
2511Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice76
7500Activităţi veterinare73
7490Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.73
4752Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate70
1812Alte activităţi de tipărire n.c.a.70
5911Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune68
4773Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate67
3811Colectarea deşeurilor nepericuloase65
8299
Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.64
4631Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor64
3299Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.63
9601Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană62
8219Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat62
4332Lucrări de tâmplărie şi dulgherie62
4399Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.59
7810Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă58
7912Activităţi ale tur-operatorilor57
7911Activităţi ale agenţiilor turistice57
8130Activităţi de întreţinere peisagistică56
9311Activităţi ale bazelor sportive55
2223Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii54
4333Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor52
9001Activităţi de interpretare artistică (spectacole)52
6920Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal52
8552Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)50
4312Lucrări de pregătire a terenului50
7120Activităţi de testări şi analize tehnice49
5510Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare48
4722Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate47
4789Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse46
9002Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)45
7430Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)44
5590Alte servicii de cazare44
4741Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate43
4782Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe43
6312Activităţi ale portalurilor web43
3250Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice43
1072
Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie43
1419Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.41
4759Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate41
9609Alte activităţi de servicii n.c.a.41
3101Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine40
1623Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii40
4642Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei38
6209Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei38
4531Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule38
210Silvicultură şi alte activităţi forestiere37
4775Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate36
7711Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare36
3831Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor34
9603Activităţi de pompe funebre şi similare34
8129Alte activităţi de curăţenie34
2361Fabricarea produselor din beton pentru construcţii33
8020Activităţi de servicii privind sistemele de securizare33
9319Alte activităţi sportive32
9512Repararea echipamentelor de comunicaţii32
4939Alte transporturi terestre de călători n.c.a32
8553Şcoli de conducere (pilotaj)30
8211Activităţi combinate de secretariat30
4334Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri29
5920Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală29
3832Recuperarea materialelor reciclabile sortate29
8220Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)29
7830Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă28
7021
Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării28
4511Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)28
6110Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu28
8891Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii27
4649Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc27
1392Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)27
8122Activităţi specializate de curăţenie26
1039Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.26
8622Activităţi de asistenţă medicală specializată26
4645Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie26
8292Activităţi de ambalare26
2562Operaţiuni de mecanică generală26
4618Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.26
4621Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat26
4677Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor25
4777Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate25
4762Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate25
8510Învăţământ preşcolar25
5629Alte servicii de alimentaţie n.c.a.24
4671Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate24
1107Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate24
8551Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional23
4613Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii23
4637Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente23
4774
Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate23
3312Repararea maşinilor22
4772Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate22
7990Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică22
4636Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase22
2370Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei21
5819Alte activităţi de editare21
1520Fabricarea încălţămintei20
4639Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun20
9003Activităţi de creaţie artistică20
4211Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor20
5229Alte activităţi anexe transporturilor20
6190Alte activităţi de telecomunicaţii20
4331Lucrări de ipsoserie19
5829Activităţi de editare a altor produse software19
1721Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton18
4764Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate18
1032Fabricarea sucurilor de fructe şi legume18
7721Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv18
4646Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice18
1013Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)18
4329Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii17
1722Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton17
4633Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile17
7312Servicii de reprezentare media17
5210Depozitări17
7320Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice16
1624Fabricarea ambalajelor din lemn16
4742Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate16
1089Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.16
4730Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate16
2599
Fabricarea altor articole din metal n.c.a.16
4669Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente15
4765Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate15
5813Activităţi de editare a ziarelor15
7739Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.15
4391Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii15
4221Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide15
7820Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului14
8621Activităţi de asistenţă medicală generală14
5221Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre14
1061Fabricarea produselor de morărit14
4652Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii14
4674Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire14
4751Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate13
4632Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne13
9522Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină13
6203Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul13
4761Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate13
4651Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului13
5811Activităţi de editare a cărţilor13
4675Comerţ cu ridicata al produselor chimice13
7729Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.13
4647Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat12
3511Producţia de energie electrică12
4622Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor12
1082Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase12
3102Fabricarea de mobilă pentru bucătării11
4641Comerţ cu ridicata al produselor textile11
9529
Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.11
2512Fabricarea de uşi şi ferestre din metal11
1051Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor11
8010Activităţi de protecţie şi gardă11
2229Fabricarea altor produse din material plastic11
3212Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase11
1412Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru11
4540Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor11
7733Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare)11
1011Prelucrarea şi conservarea cărnii10
1085Fabricarea de mâncăruri preparate10
2222Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic10
4617Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun10
7731Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole10
1052Fabricarea îngheţatei10
1512Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament10
2369Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos10
4638Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte10
7219Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie10
1814Legătorie şi servicii conexe10
4754Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate10
812Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului10
1073Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare10
9101Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor10
7732Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii9
4339Alte lucrări de finisare9
5814
Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor9
3213Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare9
2312Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate9
4931Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători9
4615Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie9
8110Activităţi de servicii suport combinate9
9521Repararea aparatelor electronice de uz casnic8
4723Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate8
4644Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere8
1330Finisarea materialelor textile8
3320Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale8
2042Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)8
2221Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic8
4661Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor8
6120Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)8
2041Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere7
4672Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice7
4110Dezvoltare (promovare) imobiliară7
5530Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere7
4222Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii7
1083Prelucrarea ceaiului şi cafelei7
1091Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă7
3314Repararea echipamentelor electrice7
3311Repararea articolelor fabricate din metal7
9321Bâlciuri şi parcuri de distracţii7
8730Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure6
4643Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor6
2752Fabricarea de echipamente casnice neelectrice6
4663Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii6
8560
Activităţi de servicii suport pentru învăţământ6
3240Fabricarea jocurilor şi jucăriilor6
1414Fabricarea de articole de lenjerie de corp6
4612Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie6
6831Agenţii imobiliare6
6399Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.6
2561Tratarea şi acoperirea metalelor5
3313Repararea echipamentelor electronice şi optice5
4753Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate5
1012Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre5
4311Lucrări de demolare a construcţiilor5
5912Activităţi de post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune5
3812Colectarea deşeurilor periculoase5
1411Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele5
1723Fabricarea articolelor de papetărie4
7712Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele4
3821Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase4
4616Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele4
4676Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare4
7211Cercetare- dezvoltare în biotehnologie4
9312Activităţi ale cluburilor sportive4
230Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană4
1041Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor4
1399Fabricarea altor articole textile n.c.a.4
3319Repararea altor echipamente4
111Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase4
3315Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor4
5821Activităţi de editare a jocurilor de calculator4
1431
Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie4
6020Activităţi de difuzare a programelor de televiziune4
8532Învăţământ secundar, tehnic sau profesional4
2059Fabricarea altor produse chimice n.c.a.4
4313Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii4
4662Comerţ cu ridicata al maşinilor- unelte4
7220Cercetare- dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste4
8291Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului4
2620Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice4
4611Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate4
4942Servicii de mutare4
2120Fabricarea preparatelor farmaceutice4
6832Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract3
4299Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a3
2433Producţia de profile obţinute la rece3
2550Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor3
2593Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri3
9524Repararea mobilei şi a furniturilor casnice3
4634Comerţ cu ridicata al băuturilor3
1439Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte3
1393Fabricarea de covoare şi mochete3
1621Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn3
2016Fabricarea materialelor plastice în forme primare3
1729Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.3
4623Comerţ cu ridicata al animalelor vii3
2611Fabricarea subansamblurilor electronice (module)3
3091Fabricarea de motociclete3
1020Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor2
1712Fabricarea hârtiei şi cartonului2
3230Fabricarea articolelor pentru sport2
8810
Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure2
2014Fabricarea altor produse chimice organice, de bază2
2341Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental2
2363Fabricarea betonului2
2821Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor2
2825Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic2
6010Activităţi de difuzare a programelor de radio2
6130Activităţi de telecomunicaţii prin satelit2
6820Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate2
1420Fabricarea articolelor din blană2
2332Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă2
4519Comerţ cu alte autovehicule2
8610Activităţi de asistenţă spitalicească2
8710Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală2
9523Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele2
811Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei2
1086Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice2
2453Turnarea metalelor neferoase uşoare2
2899Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.2
2219Fabricarea altor produse din cauciuc2
2812Fabricarea de motoare hidraulice2
4624Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate2
4725Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate2
6391Activităţi ale agenţiilor de ştiri2
6622Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări2
1813Servicii pregătitoare pentru pretipărire2
3822Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase2
7722Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri)2
240Activităţi de servicii anexe silviculturii2
2053Fabricarea uleiurilor esenţiale2
2822
Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat2
2932Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule2
3103Fabricarea de saltele şi somiere2
4648Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor2
5913Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune2
125Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi2
2313Fabricarea articolelor din sticlă2
2640Fabricarea produselor electronice de larg consum2
145Creşterea ovinelor şi caprinelor1
2892Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii1
2573Fabricarea uneltelor1
2751Fabricarea de aparate electrocasnice1
3530Furnizarea de abur şi aer condiţionat1
149Creşterea altor animale1
1031Prelucrarea şi conservarea cartofilor1
2211Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor1
2352Fabricarea varului şi ipsosului1
2431Tragere la rece a barelor1
2740Fabricarea de echipamente electrice de iluminat1
2811Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)1
3291Fabricarea măturilor şi periilor1
4614Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane1
5030Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare1
6619Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurari şi fonduri de pensii1
7734Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport pe apă1
1391Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare1
1811Tipărirea ziarelor1
2030Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor1
2521
Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală1
2594Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe1
2920Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci1
3099Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.1
3514Comercializarea energiei electrice1
5110Transporturi aeriene de pasageri1
8030Activităţi de investigaţii1
9004Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole1
1622Fabricarea parchetului asamblat în panouri1
1711Fabricarea celulozei1
2110Fabricarea produselor farmaceutice de bază1
2314Fabricarea fibrelor din sticlă1
2319Fabricarea de sticlărie tehnică1
3011Construcţia de nave şi structuri plutitoare1
142Creşterea altor bovine1
1395Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte1
2362Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii1
2712Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii1
2814Fabricarea de articole de robinetărie1
2829Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.1
3092Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi1
322Acvacultura în ape dulci1
1396Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile1
3522Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte1
3700Colectarea şi epurarea apelor uzate1
5010Transporturi maritime şi costiere de pasageri1
6810Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii1
990Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor1
1394Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase1
1920Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului1
2612Fabricarea altor componente electronice1
2813Fabricarea de pompe şi compresoare1
3012Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement1
4743Comerţ cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate1
5040Transportul de marfă pe căi navigabile interioare1
5222Activităţi de servicii anexe transportului pe apă1
7740Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)1
8425Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora1
2815Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie1
2849Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.1
147Creşterea păsărilor1

Sursa: situațiile statistice oferite de Oficiul Național al Registrului Comerțului – ONRC