Browse By

Monthly Archives: ianuarie 2017

Sesizare privind condițiile de muncă tip „ghetou” la postul de poliție Gherghița din jud. Prahova

Subsemnatul, Alexandru Firicel, cetățean român și președinte teritorial SPR „Diamantul” constituită la nivelul D.G.P.M.B.-secția 13 Politie, cu domiciliul ales pentru comunicarea răspunsului dvs. la sediul S.P.R. „Diamantul” din București, str. Ienăchiță Văcărescu nr 17 A, Sector 4, București, În temeiul art. 9, 40, 41 și 51

Sesizare privind autospecialele Secției 25 Poliție și „atestarea” polițiștilor pentru conducerea acestora

Subsemnatul, Alexandru Firicel, cetățean român și președinte teritorial SPR „Diamantul” constituită la nivelul D.G.P.M.B.-secția 13 Politie, cu domiciliul ales pentru comunicarea răspunsului dvs. la sediul S.P.R. „Diamantul” din București, str. Ienăchiță Văcărescu nr 17 A, Sector 4, București, Vă aduc la cunoștință următoarele: I. La